Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Robotická manipulace těžkých dílů ve výrobě oceli

Šest robotů KUKA typu KR 1000 titan umožňuje ve společnosti Mannstaedt GmbH novou flexibilitu ve výrobě. Pro další transport se stohují těžké ocelové nosníky.


Automatické stohování podle specifikací zákazníka

Společnost Mannstaedt GmbH se zaměřuje na výrobu za tepla válcovaných speciálních profilů z oceli. Speciální profily jsou individuálně tvarované ocelové tyče, které se používají při výrobě hotových výrobků v řadě průmyslových odvětví, jako například v automobilovém průmyslu, ve výrobě pomocí vysokozdvižných vozíků nebo v přístavech. U profilů společnosti Mannstaedt se jedná o individuální konstrukce, které jsou vyráběny podle specifikací zákazníka.

Pro poslední fázi výrobního procesu hledal podnik automatizované řešení. Mezitím převzalo šest robotů KUKA typu KR 1000 titan automatické stohování speciálních profilů v délce až 26 metrů – místo dosavadních 16 metrů.

Přesná manipulace ocelových nosníků vážících až 2,5 tuny

Roboty KUKA dosahují při velmi vysoké nosnosti rovněž vysoce přesné opakovatelnosti pohybů i na větší vzdálenosti

Dvojnásobná rychlost: Roboty KUKA pro těžká břemena stohují speciální profily ve výrobě oceli

Z důvodu délky speciálních profilů až 26 metrů musí být roboty schopné transportovat také břemena vážící cca 2,5 tuny. Postup, který je zatím jedinečný na světě. V automatizovaném zařízení je celkem šest robotů umístěno vedle sebe. V prvním pracovním kroku jsou přes pásový dopravník všechny speciální profily dopravovány do pracovní zóny robotů. Roboty uchopí tyče pomocí magnetického úchopného zařízení a provádí prostorově úsporné stohování na stohovací přípravek pro další transport. V závislosti na délce tyčí je stohování zajišťováno příslušným počtem robotů. Stohování mohou tak provádět také tři roboty společně, což vede k provedení v dvojnásobné rychlosti. Po odložení stanoveného množství tyčí se stoh přes další pásový dopravník pohybuje dále směrem k distribuci zákazníkovi.
Robotická manipulace: Šest robotů KUKA typu KR 1000 titan provádí prostorově úsporné stohování speciálních profilů.
Požadavky na roboty jsou jasně definované: Přeprava těžkých břemen, velký dosah a odolnost proti těžkým vnějším podmínkám ve výrobní hale. Robot KUKA pro těžká břemena typu KR 1000 titan splňuje všechny tyto předpoklady. S nosností 1000 kilogramů a dosahem nad 3,2 metrů představuje skutečného svalovce. Byl koncipován explicitně pro manipulaci s motorovými bloky, ocelovými nosníky nebo součástmi lodí. Přitom lze rychle a přesně přemosťovat vzdálenosti až 6,5 metrů.

Od přechodu jsme si slibovali velké výhody co do flexibility ve výrobě. S delšími speciálními profily jsme schopni si na trhu se zvláštními výrobky vybudovat velmi dobrou pozici na trhu

Marcus Haas, vedoucí provozu hydraulika, jeřáby, energie a infrastruktura ve společnosti Mannstaedt GmbH

Robot KUKA pro těžká břemena zvyšuje flexibilitu 

Společnosti Mannstaedt GmbH se díky přechodu podařilo výrazné zvýšení flexibility ve výrobě a zároveň i rozšíření vlastního portfolia výrobků. Tento úspěch vedl k iniciaci dalších automatizačních projektů v navazujícím výrobním procesu.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.