Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Metaalbewerking

Robot KUKA automatizuje zpracování plechových dílů

Robot KUKA ze skupiny KR QUANTEC ultra umožňuje robotizovanou manipulaci a odstraňování otřepů plechových dílů u jednoho jihoněmeckého výrobce kuchyní. Robot přitom samostatně uchopuje plechové díly a přivádí je k brusce na odstraňování otřepů.


Automatizace v odvětví zpracování kovů

Potenciály v odvětví zpracování kovů ještě nejsou úplně vyčerpány. Podniky považují domnělé okruhy problémů s rozhraním a chybějící znalosti programování robotů za velké výzvy. Společně s firmou KUKA vyvinula společnost Kirchner Konstruktionen GmbH plně automatickou aplikaci robotu, která umožňuje snadnou robotickou manipulaci a odstraňování otřepů plechových dílů. Robot KUKA je navíc schopný zpracovávat 30 různých plechových dílů. 

Automatické odstraňování otřepů v šesti procesních krocích

Nejdříve se robot naprogramuje pro celkem šest pracovních kroků. Následně robot kontroluje dodávané součásti, než je uchopí a odloží na dopravní pás. Dopravní pás přepravuje plechy k obráběcímu stroji, kde se provádí odstraňování otřepů. Po procesu odstraňování otřepů robot KR QUANTEC ultra samostatně odebírá díly z výstupního pásu, aby je na konci odkládal. Aby mohl robot vysoké třídy nosnosti provádět automatizované zpracování plechových dílů, je odkázán na podporu dalších komponent KUKA.
Metaalbewerking
Robot KUKA automatizuje proce odstraňování otřepů.

S aplikačním softwarem KUKA: Zpracování plechových dílů založené na robotu od jednoho dodavatele

Vizualizační software KUKA.HMI zenon podporuje pracovníka při snadném zadání druhu plechového dílu do řídicího systému. KUKA.VisionTech, software pro rozpoznávání objektů kontroluje, zda byla součást dodána ve správné poloze. Kromě toho software rozpozná, když lze odhrotovanou součást znovu uchopit. Technologický balíček KUKA.ConveyorTech zaručuje plynulé odkládání na montážní a dopravní pás. Bezpečnost zajišťuje software KUKA.SafeOperation. Pomocí programu lze snadno stanovit pracovní a chráněné oblasti. Díky tomu je možná bezpečná a efektivní spolupráce mezi člověkem a robotem. 
Metaalbewerking
KUKA.VisionTech umožňuje autonomní zpracování plechových dílů

Náš zákazník může díky aplikaci založené na robotu optimalizovat svoje procesy, zpracovávat různé součásti a nakonec i výrazně zvýšit kvalitu výrobků.

David Hess, vedoucí projektu ve společnosti Kirchner Konstruktionen GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.