Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.TRACC TCP

Balíček KUKA.TRACC TCP zajišťuje optimální, efektivní a bezpečný průběh výroby. Volitelně jej přidáte k řídicímu systému KR C5 a umožníte tak automatické nastavení a prověřování TCP pomocí robotu ve výrobním provozu.


KUKA.TRACC TCP přináší všechny softwarové funkce a hardwarové komponenty pro automatickou kontrolu a kalibraci TCP. Softwarová technologická sada je doplnkem řídicího systému KR C5. S jeho pomocí může robot ve výrobním provozu v požadované pravidelnosti kontrolovat a v případě nutnosti aktualizovat svůj TCP.

Zvláštností při tom je, že TRACC TCP při absolutně přesném referenčním měření TCP zjišťuje i nepřesnosti robotu a zohledňuje je při určení TCP.

Softwarový balíček se skládá ze dvou komponent:

  • Software
  • Vidlicová světelná závora se spojovacím kabelem (10 m nebo 18 m)

Pro operátora zařízení a administrátora nabízí KUKA.TRACC TCP zobrazení na smartPADu. Zde jsou textově a graficky zobrazeny všechny důležité výsledky měření.

Průběh funkce a ovládání během provozu

Pomocí nastavitelných tolerancí zajišťuje software KUKA.TRACC TCP optimální průběh vaší výroby:

  • Mez tolerance 1 popisuje typickou odchylku měření a malé změny TCP, které nemají vliv na kvalitu vaší výroby.  
  • Mez tolerance 2 popisuje mez, od které již není automatická kalibrace účelná, protože jsou odchylky příliš velké.

Kontrolní podprogram softwaru během několika sekund zjistí, zda je TCP ještě v rámci meze tolerance 1. Prověřováno je buď X, Y nebo X, Y, Z a úhly orientace A, B, C.

Obsluha KUKA.TRACC TCP je mimořádně snadná. Software může běžet plně automaticky prostřednictvím PLC nebo ručně prostřednictvím zásuvného modulu HMI na smartPADu. V případě potřeby lze kombinovat obojí.

Systémové předpoklady pro KUKA.TRACC TCP

Díky svým funkcím nabízí software KUKA.TRACC TCP optimální možnosti výroby – i s nástroji, které ve výrobním provozu typicky podléhají proměnlivým TCP.

Tyto technologie jsou vhodné pro používání KUKA.TRACC TCP: