Vyberte si svoje miesto:

Štát

V spoločnosti Heidenreich & Harbeck odstraňujú roboty KUKA nedefinované ostriny z odliatkov vďaka rozpoznávaniu obrysov

Od roku 1927 vyrába spoločnosť Heidenreich & Harbeck v Möllne náročné odliatky. Podnik vyvíja, odlieva a obrába kvalitné komponenty v malých a veľkých sériách pod mottom „Kvalita z jedného odlievania“


Zákazníci môžu od spoločnosti Heidenreich & Harbeck odoberať na montáž pripravené odlievané komponenty až do kusovej hmotnosti 16 ton a to všetko z jednej ruky.

Nedefinované ostriny na odliatkoch sa dodatočne obrábajú

Pre tradičný podnik vyvinula spoločnosť Boll Automation riešenie automatizácie, pri ktorom je možný plnoautomatický proces dodatočného obrábania na báze robotov napriek nedefinovateľnej tvorbe ostrín na odliatkoch.

Predradená skúšobná technika pre roboty KUKA

Nedefinovaná tvorba ostrín na odliatkoch v spoločnosti Heidenreich & Harbeck doteraz sťažovala alebo čiastočne dokonca úplne znemožňovala automatizáciu s podporou robota pre dodatočnom obrábaní. Pomocou teraz nájdeného riešenia bola táto výzva úspešne zvládnutá. Robot KUKA Foundry namontovaný na konzole v spoločnosti Heidenreich & Harbeck je s viacerými obrábacími agregátmi vybavený na apretáciu a obrusovanie ostrín z odliatkov.

Keď je ostrina presne určená, začne robot s precíznym dodatočným obrábaním s vysokou reprodukovateľnosťou. Špecialisti na robotiku od Boll Automation dokázali prekonať prekážky nedefinovateľnosti odliatkov vďaka predradenej skúšobnej technike a tak umožniť cielené dodatočné obrábanie.

Robot KR QUANTEC obrába odliatky s rôznymi nástrojovými nadstavcami podľa daného tvaru ostriny.

Robot Foundry pre drsné podmienky

Nasadený robot KUKA KR 120 R2900 F extra bol vybavený nielen výmenným systémom na uchytenie obrábacích nástrojov, ale aj dodatočne systémom snímačov, ktorý rozpozná presnú polohu rôznych tvarov ostrín. Šesťosový robot pochádza zo série KUKA KR QUANTEC a je vo vyhotovení Foundry. Roboty KUKA KR QUANTEC sú obzvlášť kompaktné a umožňuj priestorovo úsporné koncepty jednotiek.

Okrem toho sa 29 základných typov robotov série vyznačuje svojim rozsahom zaťaženia od 90 do 300 kg, dosahom od 2 500 do 3 900 mm a svojimi dlhými intervalmi údržby až do 20 000 prevádzkových hodín. Všetky modely sú založené na kompaktnom základnom podstavci s takmer identickým obrazom vŕtania pre upevnenie na základoch. Vyhotovenie Foundry ešte disponuje dodatočnými výhodami, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre zlievarne:

Vďaka použitiu špeciálnych lakov povrch odolný voči vysokej teplote, korózii, lúhom a kyselinám chráni robota ako aj špeciálne tesnenia na prírubách motora a prevodovky. Ruky Foundry, ktoré držia nástroje chápadiel vyrobené zo špeciálnej ocele odolnej voči vysokým teplotám, sú opatrené hliníkovobielym špeciálnym lakom, ktorý v tejto obzvlášť kritickej oblasti umožňuje ešte vyššiu rezistenciu voči vysokým teplotám. Pre nasadenie vo veľmi drsnom prostredí je okrem toho dôležité, aby elektronika v robotovi bola trvalo bezpečne chránená pred prachom a nečistotami. Atmosférický pretlak v telese sa pritom obzvlášť osvedčil.

Humánnejšie usporiadanie pracoviska a optimálna kvalita

Vďaka kombinácii robota a trojosovej polohovacej jednotky so zaťažením 750 kg dosahuje zariadenie maximálnu mieru flexibility, keďže je schopné odstrániť ostriny z odliatka zo všetkých strán. To značne skracuje doby pracovného taktu pri dodatočnom obrábaní na najužšom priestore. Ďalšie výhody nového riešenia automatizácie: Individuálne, robotom vedené dodatočné obrábanie je optimalizované na daný obrobok.
Kombinácia robota a polohovacej jednotky umožňuje obrábanie dielov zo všetkých strán.
Takto je možné zvýšiť kvalitu a udržať ju na vysokej úrovni, chrániť nástroje a napriek rôznemu charakteru ostrín je daná vysoká reprodukovateľnosť. V neposlednom rade mohla spoločnosť Heidenreich & Harbeck vďaka novému riešeniu automatizácie humánnejšie usporiadať pracoviská.
Použitie špeciálnych lakov umožňujú vyhotoveniu Foundry nasadenie aj v drsnom zlievarenskom prostredí.  

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.