Medische robots

KUKA Medical Robotics

Spoločnosť KUKA je lídrom v oblasti nasadzovania robotov v medicínskej technike. Naše robotické systémy sú prispôsobované tímom z KUKA Medical Robotics a uplatňujú sa pri rozmanitých aplikáciách v oblasti medicíny, pretože presviedčajú svojou presnosťou, flexibilitou a spoľahlivosťou.

KUKA Medical Robotics ponúka rozsiahle portfólio pre aplikáciu v medicínskej robotike a svojimi priekopníckymi technológiami a Hightech produktami formuje budúcnosť v tejto oblasti. Od röntgenového snímania cez radiačnú terapiu až po polohovanie pacientov profituje medicínske odvetvie z dlhoročnej odbornosti spoločnosti KUKA v oblasti priemyselných robotov a automatizácie. Tím z KUKA Medical Robotics čerpá z tohto obrovského množstva skúseností a produktov a zdokonaľuje komponenty robotov pre splnenie vysokých požiadaviek medicínskeho odvetvia – či už ide o asistenčné systémy na báze robotov pri chirurgických zásahoch na operačných sálach, o diagnostiku alebo o podporu pri opatreniach súvisiacich s rehabilitáciou.

S KUKA Medical Robotics tak vsádzate na vedúceho výrobcu robotických komponentov v Európe. Ako tvorca technológií a zdroj impulzov vyvíja spoločnosť KUKA praktické progresívne technológie pre rastúce trhy budúcnosti. Ťažiskom nášho výskumu a vývoja sú najmä kľúčové témy, ktorými sú bezpečná spolupráca človeka a robota, flexibilná a senzitívna manipulácia, inteligentná senzorika, mobilita a intuitívna a jednoduchá obsluha.

Ruka v ruke s kolegom-robotom: LBR Med dobýva operačné sály

LBR Med predstavuje našu najnovšiu robotickú inováciu pre medicínsky sektor. Je založený na senzitívnom robote s ľahkou konštrukciou LBR iiwa a presviedča svojím senzorickým citom pre bezpečnosť, rýchlym učením sa a jednoduchou obsluhou ako užitočný asistent na operačných sálach.

LBR Med je mimoriadne jemnocitný: Vďaka svojim snímačom kĺbového momentu sa citlivo približuje k pacientom, lekár alebo terapeut ho môže jemne odsunúť bokom a robot sa od personálu automaticky vzdiali, ak si to personál želá a dotkne sa robota. Robot je takisto schopný asistovať lekárovi pri komplexných pohybových priebehoch. Vďaka svojej špeciálnej povrchovej úprave spĺňa najvyššie hygienické požiadavky a jeho biokompatibilný povrch zabezpečuje absolútne sterilnú pracovnú plochu.

LBR Med tak spĺňa všetky požiadavky na bezpečnú spoluprácu človeka a robota a svoje úlohy v klinickom operačnom prostredí. Vďaka vybaveniu príslušným medicínskym zariadením a špeciálnym softvérom môže LBR Med napríklad asistovať pri endoskopiách alebo biopsiách a možno ho používať pri liečbe kostí laserom alebo pri aplikácii skrutiek pre stavce.

Tím z KUKA Medical Robotics vykonáva všetky technické prispôsobenia tak, že výrobcovi medicínskych produktov výrazne uľahčuje integráciu robota do svojho produktu. Dôvod: Spoločnosť KUKA nechala pre LBR Med vystaviť certifikát CB-Testreport podľa IEC 60601-1 – absolútne jedinečný charakteristický znak spolupracujúceho robota s ľahkou konštrukciou.

LBR Med je mnohostranne použiteľný - napríklad v tomto prípade ako ultrazvukový robot

Roboty KUKA uľahčujú ťažké úlohy

Oblasť medicínskej robotiky začala spoločnosť KUKA rozvíjať pred viac ako 15 rokmi, a to nasadzovaním veľkých robotov. Až dodnes sú stroje s nosnosťami viac ako 200 kg nosným pilierom medicínskej robotiky. Rozlišujú sa dva systémy:

  • Medzi systémy na presúvanie osôb patria napr. polohovač pacientov pre časticovú terapiu, hipoterapeutický robot pre robotickú hipoterapiu alebo inteligentný stroj na posilňovanie nôh pre vrcholových športovcov vo výskumnom projekte HaiLeg.
  • K systémom, ktoré presúvajú ťažké medicínske vybavenia, patrí Siemens ARTIS pheno: Tento systém presúva röntgenové zariadenie v tvare písmena C okolo pacienta, čo umožňuje vytváranie 3D snímok typu CT priamo na operačnej sále. V prípade systému CyberKnife robot veľmi presne nasmeruje ťažký lúčový kanón na tumor. Systém CyberKnife s voliteľným lôžkom pre pacienta zjednocuje systém na presúvanie zariadení so systémom na presúvanie osôb.

Základom pre tieto medicínske aplikácie je robot QUANTEC od spoločnosti KUKA. Vďaka jeho špeciálnej mechanike a vysokej pevnosti je predurčený pre úlohy, ktoré si vyžadujú maximálnu mieru presnosti. Robustná konštrukcia okrem toho minimalizuje Vaše náklady na opravy a údržbu. Rôzne montážne polohy a funkcie umožnili tímu KUKA Medical Robotics prispôsobiť QUANTEC pre množstvo aplikácií v medicínskej oblasti.

Video: Robot KUKA pri radiačnej terapii

Systém exacure od spoločnosti BEC využíva technológiu robota KR QUANTEC pre presné a flexibilné polohovanie pacientov v centre pre iónovú terapiu a výskum MedAustron.

Tím KUKA Medical Robotics

Za splnením úloh, ktoré sú potrebné pre používanie produktov KUKA v oblasti medicíny, stojí silný tím zo spoločnosti KUKA. Jeho pracovníci disponujú špecifickými odbornými znalosťami v oblasti medicínskej techniky a v atestačných scenároch. Vlastné vyhradené výskumné a vývojové oddelenie sa pritom môže nezávisle od priemyselných požiadaviek v plnej miere koncentrovať na tému medicína. Z toho pre Vás vyplývajú jedinečné výhody:

  • Kontaktné osoby hovoria Vašou rečou
  • Dôkladné znalosti o Vašich atestačných tematikách
  • Roboty disponujú funkčnými spôsobmi správania sa špecifickými pre medicínu (napr. prepočet trokára)
  • Kompletné PLM pre robotické komponenty v medicíne
  • Kvalita Made in Germany
  • Inovatívny dizajn
  • Maximálna miera orientácie na služby a zákazníka
  • Riešenie špecifické pre zákazníka pre Vaše požiadavky v medicínskom odvetví

 

Všetky tieto faktory vedú k rýchlejšej realizácii a produktizácii Vašich zámerov týkajúcich sa medicínskej robotiky. Od funkčnej vzorky až po produkt stojí KUKA Medical Robotics dôverne a partnersky pri Vás.

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies