Välj din plats:

Land

Automatiserad tillverkning av stegramar med MAG-robotar hos fordonsunderleverantör

Automatiserad svetsning av stegramar: Inga problem hos MAGNA Presstec i österrikiska Lebring nära Graz som använder en produktionslinje från KUKA. Sedan 2017 tillverkas här ramarna till Mercedes G-klass helt automatiskt.


Processtabil svetsning av stora komponenter i råkarossanläggning från KUKA

Sedan 1979 är G-klassen en fast del av Mercedes-Benz’ fordonsutbud. Denna offroad-ikon är en robust terrängbil med lång livslängd. Inget har ändrats på den punkten med den senaste uppdateringen av fordonet: Vidareutvecklingen fokuserade på tekniken och igenkänningsfaktorn – två egenskaper som har utmärkt G-klassen ända från start. Därför gjorde man även om stegramen, som ju är den komponent som säkerställer karossens stabilitet, så att fordonet med 53 millimeters extra längd och 121 millimeters extra bredd alltjämt kan ta sig fram över lera och sten och annan oländig terräng.

Med den nya G-klassen inleddes även en ny tideräkning i produktionen: Tidigare svetsade man stora delar för hand. Nu utför en produktionslinje från KUKA dessa arbeten hos MAGNA Presstec och svetsar stegramarna helt automatiserat.

Erfaren partner för automation med MAG-robotar

”Vi ställdes inför två stora utmaningar när vi skulle skapa en processtabil produktionslinje”, berättar Dominik Pfeiffer, projektmanager hos KUKA. Dels det begränsade utrymmet: Vi kunde inte använda hela produktions- och logistikytan på 2 000 kvadratmeter till vår produktionsanläggning. Dessutom var fabrikshallen både lång och smal. ”Sen var vi tvungna att ta hänsyn till storleken på de komponenter som skulle bearbetas: De 4,30 meter långa och 1,20 meter breda stegramarna väger hela 230 kilogram.” Totalt bearbetas ca 145 enskilda delar. Svetsfogarnas totala längd uppgår till nästan 80 meter. Därtill kommer 200 svetspunkter.

KUKA:s MAG-robotar svetsar ihop de längsgående balkarna och tvärbalkarna till råkarossernas främre och bakre del.
”Lösningen: 45 robotar, framför allt av typen KR 30 L16 som MAG-robotar och typen KR 240 som hanteringsrobotar, handhar sammanfogningen av de många delarna och svetsar stegramarna automatiskt”, berättar Dominik Pfeiffer. Den vänstra sidan av fabrikshallen fungerar som försörjningsgång för trådspolar och robotutrustning. Komponenthyllorna fungerar som förvaringsplats för enskilda komponenter under produktionsprocessen. Styrning och processkontroll handhas med KUKA:s egna standard miKUKA. Denna styrning tillhandahåller maskinstatusinformation på ett transparent sätt och underlättar manövreringen tack vare sina standardiserade funktioner.
Varje år produceras 20 000 stegramar med KUKA:s MAG-robotanläggning.

Automatiserad svetsning av 20 000 stegramar per år

I KUKA:s automatiserade råkarossanläggningen tillverkas 20 000 stegramar per år. Delarna, som delvis är mycket stora, svetsas ihop i olika stationer. Linjerna för de båda huvudmodulerna, karossernas fram- och bakdel, är uppbyggda på samma sätt men är spegelvända. Två viktiga delar i lösningen är de båda squeezing-stationerna. En sofistikerad svetsprocess säkerställer att delarna svetsas ihop med så lite skevhet och mekaniska spänningar som möjligt.
Svetsning av stora delar: Magna Presstec tillverkar 20 000 stegramar per år med KUKA:s produktionslinje.

När omständigheter och storheter uppträdde som störde processen lyckades vi komma till rätta med dessa varje gång. Gemensamt kunde vi genomföra ett minst sagt lyckat projekt.

Dominik Pfeiffer, projektmanager hos KUKA.

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.

Denna webbplats använder cookies (mer om detta) för att kunna ge dig bästa möjliga service även online. Om du fortsätter använda vår webbplats lagrar vi endast tekniskt nödvändiga cookies. Genom att klicka på ”OK och upptäck KUKA” samtycker du dessutom till användningen av marknadsföringscookies. Klicka på ”Cookie-inställningar” för att välja vilka cookies vi använder.

Cookie-inställningar