Konumunuzu seçin:

Ülke

Uyum programının etkinliği, kurulan ihbar sisteminin etkinliği ile doğrudan bağlantılıdır. KUKA, çalışanlara ve harici taraflara uyumla ilgili olası endişelerini ve şikayetlerini bildirmek için farklı yollar sunar.

Bir konuyu bildirmek isteyen kişi, kendisi için bilinen bir irtibat kişisinin mi yoksa anonimliğin mi önemli olduğuna bağlı olarak, uygun irtibat seçeneğini belirler. Dahili ve harici taraflar için anonim olan bildirimlerde kamu denetçisi, anonim olmayan bildirimlerde de Uyum Görevlileri yardımcı olur; şirket çalışanları ayrıca müdürleri veya İK departmanlarıyla doğrudan iletişime geçme seçeneğine de sahiptir.

Dahili ve harici taraflar için web tabanlı bir platform da mevcuttur ve bu platform üzerinden istenildiği takdirde anonim veya anonim olmayan bildirimler yapılabilir.

Uyum ihlali şüphesinin olduğu her türlü olay, belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla bildirilebilir. Buna Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (LkSG) ihlalleri de dahildir. Bilgi için Prosedür kurallarına göz atın.

İhbar sistemi, ticari sorular, iş başvurularıyla ilgili sorular veya diğer genel sorular için tasarlanmamıştır. Lütfen ilgili kişilerle iletişime geçin.

Aşağıdakiler KUKA çalışanları için geçerlidir: İstihdam koşulları ile ilgili konular, ör. yakın çalışma ortamındaki çatışmalar, disiplin cezaları veya mükafatlandırma, öncelikle sahadaki doğrudan dahili irtibat kişileri ile açıklığa kavuşturulur.

İhbar sistemi, asılsız iddialarda bulunmak veya kasıtlı olarak doğru olmayan bilgiler vermek için kullanılamaz.
Web tabanlı platform üzerinden bildirim

Harici Bildirim Ofisleri

Muhbirler, federal hükümetin dahili bildirim ofisleriyle mi yoksa harici bir bildirim ofisi ile mi iletişime geçeceklerini seçebilirler. Ancak, ihlale karşı şirket içinde etkin önlem alınabilecek durumlarda, dahili bildirim ofislerine bildirimde bulunulması tercih edilmelidir. Federal Adalet Dairesi'nde harici bildirim ofisleriyle ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz: BfJ - Bildirim ofislerinin sorumluluğu (bundesjustizamt.de)

 • KUKA Uyum Görevlileri

  Uyumla ilgili tüm konularda irtibat kişileriniz

  Daha fazla bilgi edin.
 • KUKA Integrity

  Şikayetleri hem dahili hem de harici olarak, anonim olarak ve anonim olmadan bildirmek için web tabanlı platform

  Daha fazla bilgi edin.
 • Prosedür kuralları

  Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasasının (LkSG) ihlali durumunda şikayet prosedürü hakkında

  Daha fazla bilgi edin.