Vyberte si svou polohu:

Země

Spolehlivé spojení pomocí klienta KUKA RemoteService Client

Závada. Zařízení již neběží. Nyní to znamená okamžitě jednat, neboť neplánovaný prostoj představuje ekonomické ztráty. Rychlou pomoc poskytuje služba KUKA RemoteService: V případě technických problémů jsou servisní technici augsburgského podniku k dispozici online a pro smluvní zákazníky služby RemoteService také poskytují podporu s garantovanou reakční dobou.

22. prosince 2017


Nikoliv technici cestují za strojem, nýbrž stroj přichází online k odborníkům firmy KUKA. Většinou stačí tento pohled na stav zařízení a vydaná hlášení k tomu, aby bylo možné závadu rozpoznat a odstranit. Přístup odborníci získají prostřednictvím přímého spojení s klientem KUKA RemoteService Client, kompaktním modulem KUKA.Connectivity Box, který je standardně zamontován do každého nového zařízení firmy KUKA Industries. Technické vybavení a služba KUKA RemoteService jsou přitom během záruky poskytovány bezplatně.
Skočit do auta nebo ještě rychle rezervovat nejbližší let: Pro přístup k zařízení u zákazníka je často nezbytné překonat velké vzdálenosti. Služba KUKA RemoteService pomocí modulu KUKA.Connectivity Box poskytuje řešení a přináší zákazníkovi výhody: rychlé reakční doby, minimální doby prostojů, snadnou opravu a údržbu strojů a zařízení s podporou prostřednictvím připojených odborníků. Možnost rychleji zasáhnout šetří čas a tím se snižují náklady, protože výroba může zpravidla brzy pokračovat. „Když se vyskytne porucha, můžeme naše zákazníky podporovat ad hoc, nezávisle na místě a čase“, říká Stefan Ampenberger, Customer Service Consultant firmy KUKA Industries.

Při něm je zařízení přes ethernetovou přípojku spojeno s modulem KUKA Connectivity Box a ten je připojen k internetu. Jestliže není dostupné žádné připojení LAN, může být modul KUKA.Connectivity Box vybaven také USB flash diskem s datovou kartou UMTS. „Funkcí Heartbeat zajišťujeme, abychom měli trvalý přístup k datům. Díky tomu můžeme pracovat efektivněji a poskytovat našim zákazníků lepší servis“, tolik Ampenberger. V případě funkce „Heartbeat“ se jedná o automatickou informaci o stavu zařízení, která se jednou denně zasílá do firmy KUKA pro ujištění, že lze v případě závady bez problémů navázat spojení.

Mobilní spojení VPN TUNNEL
Odborník firmy KUKA potom může v případě potřeby po schválení ze strany zákazníka přistupovat na aktuální data stroje ve všech částech zařízení. Bezpečnost zde má přirozeně nejvyšší prioritu: bezpečné spojení VPN pomocí kódování End-to-End chrání proti neoprávněným cizím přístupům. 

KUKA Remote Service: Průvodce pro Průmysl 4.0

Smart factory: síťové propojení výroby a stávajících procesů je stěžejním bodem Průmyslu 4.0. Shromažďování informací ze strojů a zařízení, jejich vyhodnocování a optimalizování procesů jsou nezbytná opatření pro udržení konkurenceschopnosti. „V podobě klienta KUKA RemoteService Client pokládáme základní kámen pro moderní síťově propojenou výrobu“, uvádí Stefan Ampenberger. Prostřednictvím modulu KUKA.Connectivity Box existuje permanentní informační přístup k zařízení zákazníka. Společně se softwarovou platformou KUKA SmartConnect založenou na cloudu slouží zaznamenaná data jako základ pro další analytické činnosti. Závady a možné poruchy tak lze včas rozpoznat a zabránit jim. Kromě toho je možná preventivní údržba a procesy lze optimalizovat díky vyhodnocení archivovaných informací ze strojů a zařízení.

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie