Vyberte si svou polohu:

Země

U firmy KUKA vyrábí dva obráběcí stroje 14 různých dílů – pomocí robotů KUKA pro roboty KUKA

Vývoj a výroba a také odbyt průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru: Tím se řadí firma KUKA Roboter GmbH s hlavním sídlem v Augsburgu k předním světovým výrobcům


I ve vlastní výrobě robotů sází pracovníci v Augsburgu na automatizaci. Průměrné zvýšení produktivity o více než 15 procent je výsledkem nejnovější robotické automatizace dvou obráběcích center (BAZ) v hale 10.

Součástky pro výrobu robotů KUKA

Na 3000 čtverečních metrech je oddělení obrábění vyrábějící součástky, které se používají na výrobu robotů KUKA. Od roku 2013 vyrábí dva obráběcí stroje DMG MORI typu Sprint 65-3 (zkráceně: Sprint) a CTX beta 1250 TC-4A (zkráceně: CTX)  z odlitků a vyřezaných profilů  14 součástek, které se následně montují ve vedle umístěné montáži robotů. 

Vysoce flexibilní automatizační řešení

Vysoká flexibilita v nejmenším prostoru charakterizuje toto automatizační řešení. Díky systému přivádění dílů KS CycleMove firmy KUKA Systems GmbH získávají buňky dodatečnou přizpůsobivost. Navíc je díky zásobě dílů možný maximální čas chodu osm hodin bez obsluhy. Zatímco zařízení Sprint - obráběcí automat - vyrábí z vyřezaných profilů během několika málo minut součástky robotů,  sousední obráběcí a frézovací automat CTX provádí obrábění na odlitcích a vyřezaných profilech s dobou taktu cca 30 minut.

Na zařízení Sprint se v současnosti vyrábí sedm dílů, přičemž spektrum dílů dosahuje od čepu o průměru 55 mm pro řadu robotů KR QUANTEC až po přírubu o průměru 120 mm určenou pro robot s vysokou nosností řady KR FORTEC. Pomocí CTX se vyrábí rovněž sedm dílů, přičemž se obrábí mimo jiné díly ke skříním s čelním soukolím pro KR AGILUS a KR QUANTEC s příslušným průměrem od 95 mm až po 246 mm. Díky několika přívodním a vratným drahám mohou BAZ pracovat autonomně ve třísměnném provozu.

KR QUANTEC nakládá a vykládá obráběcí stroje

Vždy jeden KR 150 R2700 extra z řady KR QUANTEC nakládá a vykládá obráběcí stroje. V buňce jsou úkoly robotu různorodé. Pomocí elektromechanického podavače vhodného pro příslušné díly odebírá šestiosý robot po kontrole senzory polotovary z pojezdového vozíku, který byl přiveden po drahách KS CycleMove buňky. Po upnutí do levého nebo pravého sklíčidla hlavního nebo protilehlého vřetena se díl po obou stranách obrobí. Jsou-li obě vřetena osazená, je možné současně obrábět dva díly. Jakmile je obrábění ukončeno, odebere robot hotový díl z protilehlého vřetena a umístí jej pro přepravu na paletu umístěnou v buňce.
Robot KUKA KR QUANTEC vkládá a odebírá do a z obráběcích strojů v současnosti sedm různých dílů. 

Nízké náklady na výměnu nástrojů a možnost rozšíření

Flexibilita ve výrobě byla při automatizaci BAZ hlavní prioritou. Vysoký počet různých dílů i flexibilní přizpůsobení velikostí sérií potřebnému množství při montáži robotů jsou výhody, které byly dosaženy robotizovaným řešením. Oba stroje jsou již vybaveny na to, aby se dalo spektrum dílů v případě potřeby rozšířit. Výrobní program je optimálně přizpůsoben požadavkům montážní dílny, čímž se minimalizuje práce s výměnami, například výměna upínacích čelistí  na robotu. 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.