Vyberte si svou polohu:

Země

Druckgießzelle von KUKA Industries bei Auto Heinen

Nová buňka pro tlakové lití pro vyšší disponibilitu a výkon

Auto Heinen je už po desetiletí uznávaná kapacita pro náročné odlitky vyráběné tlakovým litím ze slitin hliníku. Aby se výkon slévárny nadále zvyšoval, byla v roce 2015 uvedena do provozu nová buňka pro tlakové lití, kterou kompletně vyprojektovala a uvedla do provozu KUKA Industries.


Výchozí situace

Auto Heinen je rodinný podnik, který se svými 260 zaměstnanci v Bad Münstereifelu již více než 70 let vyrábí díly z hliníkových odlitků zhotovených tlakovým litím – ve 13 plně automatizovaných licích buňkách. Dnes firma funguje v rámci mezinárodní skupiny Südtiroler Scherer Gruppe, která je rovněž v soukromých rukou. „Aby se dostálo stoupajícím požadavkům na disponibilitu linky a kratší doby taktů, jsou neustále nutné nové investice“, tolik Thomas Velser, vedoucí slévárny u Auto Heinen. „Naším cílem je vyvíjet produkty s co nejlepší rozměrovou stálostí, těsností a čistotou. To se děje v úzké spolupráci s našimi zákazníky. V této souvislosti jsme nahradili v roce 2015 starou licí buňku moderním řešením.“

Úloha

Buňka zahrnuje všechny kroky od lití až po díl odjehlený lisem.
Linka byla koncipována na kapacitu 200.000 dávek za rok ve třísměnném provozu. V nové buňce pro tlakové lití vznikají skříně škrticí klapky. Nástroj byl přitom koncipován tak, aby se v jedné dávce vyráběly čtyři skříně. U firmy zabývající se tlakovým litím hliníku, jako je Auto Heinen, se díly často mění, takže jedním z hlavních požadavků projektu byla flexibilita. Snadná výměna nástroje umožňuje výrobu celé řady produktů a různé velikosti výrobních sérií podle potřeby.

Řešení

Centrální bod v automatizované licí buňce tvoří robot KUKA v provedení pro slévárny. Je vybaven dvoučelisťovým otočným podavačem, který odlitky uchopí za nálitky a aniž by je přechytil, dopraví je ke všem stanicím v rámci buňky. Po odebrání odlitku z licího stroje, zastaví robot před kontrolní stanicí vybavenou infračervenými senzory. Některé velmi komplexní produkty se vyrábí v licím stroji tzv. třídeskovým nástrojem. Aby se daly bez poškození vyjmout z licího stroje, má Auto Heinen připravený pomocný dvojitý podavač. Robot nyní drží kompletní produkt v chladicí máčecí vaně, aby se teplota snížila na optimální rozsah pro další zpracování. Aby bylo možno provést následující procesní krok, vloží robot odlitek do nástroje na odstraňování otřepů.

Lis oddělí čtyři díly a odstraní všechny otřepy odlitků v jediné pracovní operaci. Význačné vlastnosti lisů, kompletně přepracovaných v roce 2014, jsou optimalizované mechanické rysy jako větší upínací plocha, usnadněný přístup při údržbě a také znatelně vyšší energetická účinnost, mimo jiné i díky použití pohonů čerpadel se servomotory, které mimo to umožňují dále zkrátit doby taktů.
Der Roboter legt das Gußteil zum Trennnen und Entgraten in die Presse
Lis oddělí čtyři díly a odstraní všechny otřepy odlitků v jediné pracovní operaci.
Auto Heinen patří ke skupině Scherer Gruppe a profituje ze služeb přístupných ve sdružení. Skupina si tak vyrábí většinu licích forem sama. Mimo to ukazují virtuální simulace plnění formy již v přípravném stádiu, jak se budou určité formy v praxi chovat. Protože Auto Heinen má strategii nulových chyb, kontroluje se navíc každá nová forma ve vlastním tušírovacím lisu od firmy Reis. Tušírování je ve výrobě nástrojů pilířem k dosažení maximální přesnosti a dokumentace u každé formy pro tlakové lití. Takzvané závěrečné broušení zajišťuje, že forma lícuje, je rovnoběžná a především těsná. Každý odletující kousek otřepu nebo protlačený materiál v konečném důsledku snižuje kvalitu odlitku a zkracuje dobu používání formy, protože se tím rychleji opotřebovává.
Buňka zahrnuje všechny kroky od lití až po díl odjehlený lisem.

Pro nás je velmi důležité, abychom důvěřovali partnerovi provádějícímu automatizaci a systémovou integraci, který přináší odpovídající odborné know-how a zná procesy lití. Již 30 let důvěřujeme expertízám a spolehlivosti firmy Reis – dnes známé jako KUKA Industries. Již v počátečním stádiu projektu tak bylo jasné, že do spolehlivých rukou odevzdáváme i celou odpovědnost za novou, plně automatickou linku.

Thomas Velser, vedoucí slévárny v Auto Heinen.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.