Vyberte si svou polohu:

Země

Obráběcí stroje a roboti KUKA třískově obrábějí konstrukční díly pro roboty KUKA

Robotická systémová technika KUKA k automatizaci obráběcích strojů - mimo jiné při nakládce a vykládce strojů a s podporou prvků Průmyslu 4.0: Pohled na třískové obrábění konstrukčních dílů ve společnosti KUKA - jak vypadá výroba budoucnosti.


Automatizace obráběcích strojů s napojením na Cloud

Na první pohled působí výrobní hala 10 v areálu závodu KUKA v Augsburgu jako výrobní prostředí typické pro německé a mezinárodní strojní konstruktéry. Co však nelze hned vidět: Všech sedm buněk, ve kterých pracuje jedenáct robotů KUKA ruku v ruce s běžnými obráběcími stroji různých výrobců, je napojeno na Cloud a disponuje různými funkcemi Průmyslu 4.0.

Automatizace obráběcích strojů: Nakládku a vykládku provádí robot KUKA.

Efektivita stoupá díky automatizovanému nakládání a vykládání strojů

„Zde v hale pracují roboti na různých konstrukčních dílech, které potřebujeme pro výrobu našich robotů“, shrnuje administrátor pro automatizaci a robotiku Rainer Eder-Spendier. Roboti třískově obrábějí a zpracovávají mimo jiné základní rámy, karusely, kulisy. Konstrukční díly se skládají hned vedle sebe v robotické montovně. Jelikož roboti provádějí nakládku a vykládku soustruhů, je k výrobě zapotřebí malé množství personálu a v určitém časovém období není personál zapotřebí vůbec.

K tomuto účelu disponují buňky podávacími jednotkami, např. otočnými stoly nebo přiváděcími pásy, do kterých vkládají materiál dělníci. Produktivita se zvyšuje především tím, že roboti provádějí třískové obrábění a vedlejší činnosti a podporují tak doplňující tvorbu hodnot. „Odstraňování otřepů z obrobků je úkolem, který mohou vykonávat roboti ve většině buněk“, uvádí příklad Rainer Eder-Spendier.

Nakládání stroje Burkhardt-Weber provádí robot KUKA.

Různé obráběcí stroje a roboti třískově obrábějí a pracují ruku v ruce 

Například v jedné buňce jsou instalovány tři obráběcí stroje od výrobce Grob. Dělník upne obráběný obrobek do upínacího zařízení a poté ho vsune do buňky včetně palety a přístrojů. Zde převezme propojení jednotlivých kroků robot KR FORTEC typu KR 600 R2830 . Robot najede třemi stroji nad lineární jednotku a přepraví také materiál z obráběcího stroje do dokončovací buňky, kde jsou kovové díly dokončeny. Nakonec vrátí hotový díl na místo dělníka. Použití KUKA.SafeOperation umožní při výměně dílů v omezeném prostoru maximální zrychlení a krátké doby cyklů. 

Přepravu materiálu od stroje k dokončovací buňce provádí robot KUKA.

Robot provádí také nakládání a vykládání strojů

V jiné buňce se o nakládku a vykládku dvou strojů stará robot KR FORTEC typu KR 500 L480-3 MT. K tomuto účelu je robot instalován na lineární jednotce. Čtyři přiváděcí stanice podávají surový materiál. Jakmile je zpracování ve stroji ukončeno, robot díl odebere a odstraní z něj otřepy na vyzbrojovacím místě. Nakonec ho položí na otočný stůl.

Po zpracování ve stroji robot třískově obrábí a odstraňuje otřepy.

KR FORTEC typu KR 500 provádí také nakládku a vykládku stroje značky Burkhardt - Weber. Robot je vybaven dvojitým paletovým měničem: Na jedné paletě se nachází upínací zařízení pro kulisy, na druhé pro karusely. Zatímco robot nakládá na paletu jeden obrobek, zpracovává stroj současně obrobek upnutý na druhé paletě.

Výhody automatizace a konektivity obráběcích strojů

Podobně jako u chytrých hodinek shromažďují roboti a stroje pestrou škálu údajů a odesílají je do Cloudu. Údaje zaznamenané roboty KUKA lze zpracovávat a vyhodnocovat například pomocí aplikace KUKA Connect. Existuje tak vždy kompletní přehled a kontrola o probíhajícím výrobním procesu.

 

„U chybových hlášení můžeme sáhnout po KUKA Xpert. Jedná se o druh encyklopedie, ve které naši servisní technikové dlouhá léta shromažďují vhodné návrhy řešení - jsou zde stovky tisíc záznamů. Navíc můžeme pomocí instalované technologie a virtuálního stínu také zpětně dohledat každý procesní krok - funguje to podobně jako černá skříňka v letadle. A software nás může upozornit na nesrovnalosti výrobního procesu - srovnatelně s EKG“, shrnuje výhody propojení Rainer Eder-Spendier.

Roboti a stroje shromažďují velké množství údajů a odesílají je do Cloudu.

Automatizace znamená pro dělníky podstatné usnadnění práce, jelikož ve většině případů odpadá manuální nakládání a vykládání těžkých obrobků do obráběcích strojů a soustruhů.

Rainer Eder-Spendier, administrátor pro automatizaci a robotiku

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.