Vyberte si svou polohu:

Země

Daimler spoléhá na flexibilní bezobslužný transportní systém

Flexibilní a bezobslužné intralogistické řešení od firmy KUKA nahrazuje řízené transportní systémy v montážním závodě nákladních vozidel Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray.


Maximální rozmanitost variant a schopnost obměny

Actros nebo Arocs: Každých 8,9 minut opouští hotové vozidlo výrobní halu v závodě Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray, což je jeden ze tří montážních závodů nákladních vozidel Mercedes-Benz na světě. Od založení výrobního závodu v roce 1986 je to už téměř 275 000 individuálně uzpůsobených nákladních vozidel, která opustila výrobní závod ve městě Aksaray. Společnost Daimler jde s dobou a spoléhá na nejmodernější technologie, aby byly splněny požadavky na kvalitu a na rozmanitost variant v rámci výroby nákladních vozidel a zároveň dodržovány stanovené dodací lhůty. 

Bezobslužný transportní systém v montáži nákladních vozidel

Flexibilní a bezobslužné intralogistické řešení v montážním závodě nákladních vozidel Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray

Flexibilní průmyslová výroba v éře IIoT

Ve výrobním závodě Mercedes-Benz Türk ve městě Aksaray se proto při montáži různých kabin řidiče nákladních vozidel používají bezobslužná transportní vozidla (anglicky Automated Guided Vehicle (AGV)) od firmy KUKA. Jedná se o všesměrové, mobilní plošiny typu KMP 1500, které spojují jednotlivé montážní úseky. Původní transportní řešení s řízenými AGV tak bylo nahrazeno moderním intralogistickým řešením s maximálně flexibilními a volně navigujícími, mobilními plošinami. „AGV se dokonale integrují do linky montážního závodu společnosti Daimler“, říká Robert Vogel, KUKA Key Account Manager ve společnosti Daimler. 

Prostřednictvím našeho intralogistického řešení jsme dokázali splnit všechna přání našeho zákazníka co do větší flexibility a variability. Na to jsme hrdí.

Robert Vogel, KUKA Key Account Manager ve společnosti Daimler

Kromě flexibilních intralogistických řešení provedla společnost KUKA také integraci další technologie ve výrobním závodě nákladních vozidel ve městě Aksaray. Tímto způsobem 35 robotů KUKA prostřednictvím automatizovaného odporového bodového svařování, navařování čepů, montáže a lepení předního skla vyrábí kabinu řidiče a navíc přebírají také manipulaci s díly na kabině.

Bezobslužné transportní systémy propojují inteligentní, mobilní jednotky (AGV), které vzájemně koordinovaně spolupracují a autonomně nalézají svůj cíl.

Ustálené intralogistické řešení pro montáž kabiny řidiče nákladního vozidla

Už dva roky společnost Daimler spoléhá na ustálené a flexibilní intralogistické řešení od firmy KUKA. Celkem sedm volně navigovaných, mobilních plošin typu KMP 1500 spojují jednotlivé výrobní stanice v montážní lince.

Ať už podvozky, vnitřní konstrukce kabiny nákladního vozidla nebo kabiny nákladního vozidla bez střechy: Bezobslužné transportní vozidlo KMP 1500 dokáže přepravovat břemena o hmotnosti 1500 kilogramů

Po příjezdu do dané procesní stanice se AGV nabíjejí souběžně s montážními procesy v zařízení. Nabíjecí stanice AGV byly prostřednictvím podlahové nabíjecí desky integrovány přímo do procesních stanic. To šetří čas a zajišťuje 24hodinovou provozuschopnost AGV.

Nabíjecí stanice AGV je prostřednictvím podlahové nabíjecí desky integrovaná přímo do procesních stanic

Efektivní využití prostoru a maximální procesní spolehlivost

Nový bezobslužný transportní systém od firmy KUKA zaručuje efektivní využití prostorumaximální procesní spolehlivost na všech úrovních výroby a maximální rozmanitost variant během montáže kabiny řidiče nákladního vozidla. 360stupňová bezpečnostní kontrola zajišťuje, že je plošina KMP 1500 v každé jízdní poloze vždy zabezpečená, ať už napříč nebo podél, ať už rotačně nebo diagonálně. Plošina KMP 1500 tak podle směru a rychlosti rozpozná pracovníky nebo jiné překážky a může okamžitě reagovat. Vozidla AGV si tak bezpečně a dynamicky razí cestu z montáže spodní konstrukce nákladních vozidel do montáže boční, čelní a zadní stěny nákladních vozidel. Kabina řidiče bez střechy je tak přepravována po nejefektivnější trase montážní linky. 

Variabilní a stupňovitá výroba

Pro krátké reakční časy při současném zachování maximální kvality musí být výroba flexibilní a vysoce variabilní. Vzhledem k různým modelům a požadavkům zákazníků je rozhodující flexibilní výrobní a intralogistické řešení. Klíčovou komponentou pro variabilní výrobu je při tom mobilní plošina KMP 1500. AGV pojíždí po virtuální silniční síti výrobního zařízení. Při tom využívá již dostupných naměřených dat z bezpečnostního skeneru a odometrie prostřednictvím softwaru KUKA.NavigationSolution. Naváděcí nebo navigační prvky jsou tímto nadbytečné. Výhoda: Opatření na rozšíření či uzpůsobení výroby je možné realizovat mnohem snadněji a rychleji

Software KUKA pro bezobslužné transportní systémy umožňuje snadnější a rychlejší realizaci opatření na rozšíření výroby.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.