KUKA.ArcTech

S produkty řady KUKA.ArcTech se z robota KUKA stane profesionální svářeč. Software KUKA.ArcTech disponuje všemi nezbytnými funkcemi pro co nejjednodušší obsluhu a programování.

Produkty KUKA.ArcTech mají modulární strukturu, aby mohly flexibilně poskytnout funkce potřebné pro zpracovávané svařovací úkoly.

K těmto produktům patří následující softwarové možnosti: 

 • KUKA.ArcTech Basic
 • KUKA.ArcTech Advanced
 • KUKA.ArcSense
 • a KUKA.MultiLayer

 

Software KUKA.ArcTech Basic

KUKA.ArcTech Basic je základním modulem produktové řady. Přináší sebou všechny nezbytné funkce, aby mohl vyřešit všechny typické standardní svařovací úkoly. Při tom nehraje roli, je-li řízeným napájecím zdrojem svářečka MIG/MAG, WIG nebo plazmová řezačka.

Funkce základní varianty:

KUKA.ArcTech Basic umožňuje svařování v ochranné atmosféře s ovládáním napájecích zdrojů pomocí režimu práce (zvolením čísla programu) nebo režimu charakteristiky (zadáním vodivosti). Díky tomu lze KUKA.ArcTech flexibilně a snadno používat podle přání zákazníka a používaného zdroje svařovacího proudu.

S aplikačním softwarem KUKA.ArcTech Basic se z robota KUKA stane svařovací robot. Tento software totiž rozšíří soubor instrukcí řídicího systému KR C4 robotů KUKA o dodatečné instrukce, kterými se programují procesy svařování.

Pro snadnou a komfortní obsluhu se k obvyklé ovládací ploše KUKA smartPADu přidá několik praktických stavových tlačítek pro řízení procesu svařování a napájecího zdroje.

Formulář Arc-InLineFormular na KUKA smartPADu.

Součástí dodávky ArcTech Basic jsou tyto další nástroje a funkce:

 • Správa datových záznamů parametrů svařování pro parametry zapalovacích, svarových a koncových kráterů k realizaci specifikací postupů svařování (WPS).
 • Editor k online optimalizaci parametrů svařování
 • Editor k offline optimalizaci parametrů svařování v uživatelských programech
 • Libovolně definovatelné zobrazení výroby
 • Zobrazení webových stránek pro vizualizaci webových stránek napájecích zdrojů, např. pro konfiguraci a programování parametrů svařování (např. Kemppi A7 welder)
 • Manuální zkouška TCP
Webový prohlížeč ArcTech se stránkou Kemppi A7 welder

ArcTech Basic kromě toho obsahuje nezbytné automatické odezvy na chyby pro případ chyb v zapalování a svařování, takže robot dokáže v co možná nejvyšší míře také samostatně řešit problémy, které při svařování nastanou.

Řízení KR C4 komunikuje s napájecím zdrojem pomocí průmyslové sběrnice, např. se systémem EtherCAT nebo všemi ostatními typickými systémy. KUKA.ArcTech Basic podporuje rovněž specifický protokol ArcLink® XT firmy Lincoln Electric ®.

Řídicí signál se zde pohodlně nakonfiguruje pomocí KUKA.WorkVisual a předdefinované konfigurace např. pro napájecí zdroje Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, ESAB, SKS či EWM pouhým jediným kliknutím myši. Samozřejmě lze vytvořit rovněž individuální konfiguraci.

Společnost KUKA nabízí speciální roboty pro svařování v ochranné atmosféře.

Software KUKA.ArcTech Advanced

Rozšíření KUKA.ArcTech Advanced doplňuje softwarovou volbu KUKA.ArcTech Basic o další funkce pro náročné svařovací úkoly. Díky tomu lze kdykoli rozšířit rozsah funkcí ArcTech, aby bylo možno reagovat na změny požadavků robotického systému a jeho výrobních úkolů.

Dodatečné funkce KUKA.ArcTech Advanced:

 • Svařování se softwarem KUKA.RoboTeam pro synchronizované svařování jednoho dílu s až čtyřmi roboty
 • Rozšířené odezvy na chyby - Advanced Error Recovery
 • Odezvy na chyby programovatelné pro specifické svary
 • Různé funkce pro svařování tlustých plechů
 • Lineární zvyšování parametrů svařování
 • Podpora SKS Synchroweld™ a Fronius Dynamic Power Control
 • PLC rozhraní pro kontrolu průběhu svaru
 • Inženýrské rozhraní pro uživatelská rozšíření

Doplňková volba KUKA.ArcSense

KUKA.ArcSense je technologickým balíkem KUKA, nabízejícím doplňkovou volbu pro KUKA.ArcTech Advanced. S jeho pomocí dokáže svařovací robot realizovat sledování svaru během svařování díky vyhodnocování skutečných parametrů svařování. Tato technologie je rovněž známá pod názvem Obloukový oscilační senzor.  Dovoluje robotu automaticky kompenzovat odchylky polohy svaru, ke kterým dochází v důsledku výrobních tolerancí obráběného dílu nebo deformace teplem.

Funkce KUKA.ArcSense:

KUKA.ArcSense analyzuje signál zpětného hlášení (skutečné parametry svařování), který robotické řízení předává rovnou na rozhraní průmyslové sběrnice, anebo který poskytuje měřicí bočník KUKA.

To umožňuje nasazení v různých oblastech použití:

 • Stranová a výšková regulace při MIG/MAG svařování např. koutových a V-svarů
 • Regulace výšky nebo vzdálenosti pro MIG/MAG svařování s konstantní vzdáleností hořáku (Stick-Out)
 • Regulace výšky nebo vzdálenosti pro WIG svařování, plazmové svařování a plazmové řezání

  

V případě chyb při sledování svaru nabízí KUKA.ArcSense jedinečnou funkci, díky níž se svařovací hořák (TCP) vrátí zpět na svar, načež lze sledování svaru spustit znovu. Dále lze díky integrovaným diagnostickým funkcím graficky analyzovat regulaci senzoru a všechna nastavení parametrů každého svaru se ukládají do provozního deníku KUKA.

Softwarová volba KUKA.MultiLayer

KUKA.MultiLayer se instaluje do řízení KR C4, aby se dosáhlo rozšíření funkcí KUKA.ArcTech Advanced. Díky tomu lze snadno a rychle programovat několikavrstvé svary a nechat je zpracovat robotem.

Funkce softwaru KUKA.MultiLayer:

Jednoduché, ale flexibilní programování několikavrstvých svarů

S aplikací KUKA.MultiLayer se programování několikavrstvých svarů zjednoduší, protože k tomu stačí naučit do zadané programové struktury už jen kořenovou vrstvu.

Hodnoty přesazení výplňové a krycí vrstvy lze pohodlně uložit do databáze, takže se k těmto datům dá snadno přistupovat z více svařovacích programů.

Ke každému svaru několikavrstvých svarů lze přidělit individuální parametry svařování, které byly předdefinovány ve správě datových záznamů parametrů svařování ArcTech.

PathMemorization

Při používání senzorů pro sledování svarů ukládá funkce PathMemorization skutečnou polohu. Díky tomu dokáže svařovat výplňové a krycí vrstvy s těmito identifikovanými informacemi o tolerancích rovněž ve správné poloze.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie