Vyberte si svou polohu:

Země

Mens-robot-samenwerking

Spolupráce člověka s robotem: Vítej, kolego robote!

Ve výrobním prostředí pracují lidé společně s roboty už dnes. Roboty podporují a usnadňují práci zaměstnanců, umožňují rozmanité kroky automatizace a zvyšují produktivitu. Spolupráce člověka s robotem (HRC) představuje doplňkový prvek, který kombinuje schopnosti člověka s efektivitou a přesností stroje.


Coboty: Status quo flexibilní výroby

Flexibilní výroba variabilního kusového množství kusů při maximální efektivitě – tak vypadá výzva pro výrobu budoucnosti. Pro jejich zvládání je zapotřebí dokonalá souhra člověka s robotem.

V moderní továrně současnosti stroje už řadu výrobních kroků provádí automatizovaným způsobem. Člověk se svými vědomostmi, inteligencí, flexibilitou, kreativitou a „citem“ zajišťuje bezproblémový průběh a vysokou kvalitu výrobních procesů.

Vedle běžných průmyslových robotů dokáží kolaborativní, senzitivní roboty („Cobot") ještě příměji a přesněji spolupracovat se zaměstnanci ve výrobě a ulehčit jim práci. Mohou převzít náročné, neergonomické a monotónní práce, jako například práce vykonávané nad hlavou nebo provádění stále opakujících se činností. Jejich požadavky na plochu jsou při tom srovnatelně nízké, protože ochranná zařízení mohou být v případě nutnosti provedena prostorově zvlášť úsporným způsobem.

Svoji integrovanou senzorikou umožňují Coboty automatizaci citlivých montážních úkolů – od montáže automobilových převodovek až po nasazování gumových zátek nebo neohebných dílů.

Pro případ nečekaného kontaktu je pro každou aplikaci stanoveno vhodné řešení: Buď je spuštěno zastavení nebo Cobot zpomalí tak, aby bylo vyloučeno zranění.

Tam, kde člověk a robot bezpečně spolupracují, je řada běžných bezpečnostních opatření nadbytečná – člověk a robot mohou sdílet stejný pracovní prostor bez jakýchkoli obav.

KUKA Cobots

Aspekty HRC: Koexistence, kooperace, spolupráce člověka s robotem

V závislosti na oblasti použití se také liší intenzita spolupráce člověka s Cobotem. I když je pojem „Spolupráce člověka s robotem" nejběžnější, písmeno „C" v HRC může symbolizovat různé aspekty spolupráce.

Coexistence (koexistence): Člověk a robot spolupracují bez ochranného oplocení v sousedních pracovních oblastech. Nesdílejí ovšem jeden společný pracovní prostor a pracují na různých úkolech nezávisle na sobě.

Cooperation (spolupráce): Při spolupráci člověka s robotem spolupracuje člověk s robotem ve stejném pracovním prostoru. Pracují na různých úkolech v rámci jednoho procesu s časovým posunem. K přímé interakci při tom nedochází.

Collaboration (kolaborace): Člověk a robot reagují jeden na druhého v rámci společného pracovního prostoru. Robot může například člověku něco podávat nebo oba společně mohou provádět různé úkoly na stejném dílu.

Nová generace robotiky

S robotem LBR iiwa otevírá firma KUKA novou kapitolu historie průmyslové robotiky: Jako první sériově vyrobený senzitivní robot vhodný pro spolupráci člověka s robotem proniká robot LBR iiwa do nových oblastí, které byly dosud pro automatizaci uzavřeny.

Kolaborativní, senzitivní robot lehké konstrukce umí řešit vysoce citlivé úkoly v úzké spolupráci s člověkem. Oblasti použití sahají od procesů montáže nebo lepení v průmyslové výrobě až po aplikace v odvětví lékařství a poskytování služeb.

Cobot totiž není jen mimořádně přesný a flexibilní, ale může se bezpečně používat v řadě pracovních prostředí.

Mens-robot-samenwerking maken veilig en efficiënt werken op maat mogelijk.
Spolupráce člověka s robotem umožňuje bezpečnou a efektivní práci na míru.

Člověk a robot – ruku v ruce pro BMW

Kde dříve operátoři v závodu BMW v Dingolfingu sami zvedali těžká kuželová soukolí pro převodovky předních náprav a museli je sami nasazovat, pracují dnes společně se svým kolaborativním kolegou, robotem LBR iiwa.

Prostřednictvím svého specificky pro zákazníka vyvinutého řešení HRC firma KUKA umožňuje výrobcům automobilů automatizovat dosud ručně prováděné výrobní kroky a zaměstnancům tak dlouhodobě ulehčit práci. Senzory ihned detekují kontakty a robot LBR iiwa reaguje okamžitě. To umožňuje úzkou spolupráci člověka s robotem zcela bez nutnosti ochranného oplocení.

Tým: dokonalá sestava. Světlomety: optimální nastavení.

„O myšlenku dál“, tak zní slogan automobilového výrobce Ford. Při automatizaci svých výrobních linek je společnost díky kompetenci HRC od firmy KUKA už o několik myšlenek dále. Například na zkušebních stanicích pro systém světlometů modelu Ford Focus přebírají dva roboty KUKA LBR iiwa ergonomicky nepříznivé seřizování mlhových světel, zatímco dělníci nastavují konvenční světlomety. Člověk a robot spolupracují na stejném vozidle bez přídavných přípravků pro zabezpečení robota. Výsledkem je kromě ulehčení práce dělníků také vyšší kvalita seřízení a cenná úspora času.

 

 


Člověk a Cobot se dělí o výrobní kroky v rychle taktovaném pracovním prostředí, což zajišťuje enormní odlehčení pro naše pracovníky.

Michael Koch, výrobní inženýr u firmy Ford

Výhody spolupráce člověka s robotem

 • Vyšší stupeň automatizace

  Kolaborativní roboty doplňují schopnosti člověka a umožňují automatizaci dosud ručně vykonávaných výrobních kroků.

 • Ulehčení práce zaměstnancům

  Fyzicky náročné, nebezpečné a monotónní pracovní kroky mohou nyní vykonávat kolaborativní, senzitivní roboty. To znamená ulehčení práce zaměstnancům.

 • Konstantně vysoká kvalita

  Kolaborativní, senzitivní roboty lehké konstrukce provádějí repetitivní procesy a procesy náročné na koncentraci s vysokou přesností a zlepšují tak celkovou kvalitu výroby.

 • Maximální flexibilita

  Činnosti kolaborativních robotů lze pružně přizpůsobovat. Navíc lze kolaboratovní roboty používat nezávazně od místa a s nízkými požadavky na plochu.

Další level: HRC se setkává s mobilní robotikou

Robot KUKA KMR iiwa dokazuje: Také mobilní roboty mohou být plně schopné HRC a volně a bezpečně se pohybovat v pracovním prostředí člověka.

KMR iiwa je kombinací robota LBR iiwa a mobilní plošiny, která díky laserovému skeneru dokáže autonomně navigovat a flexibilně reagovat na své prostředí. Možná je také kombinace mobilních a stacionárních Cobotů: V úseku předpřípravy výrobní linky tak může například KMR iiwa podávat díly, zatímco stacionární robot LBR iiwa podporuje zaměstnance ve výrobě při montáži.

HRC: Symbióza nejmodernější robotiky a klasické týmové práce

Spolupráce člověka s robotem je revolucí v průmyslové výrobě – a klíčovou roli hraje i v dalších odvětvích, jakou je například lékařská technika.

KUKA, specialista na automatizaci, je se svými senzitivními, kolaborativními roboty a inteligentními softwarovými řešeními jedním z průkopníků tohoto vývoje.

Lékařská robotika s jemnocitem

Senzitivního robota LBR Med lze díky technologii HRC integrovat do nejrůznějších lékařských aplikací.