Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KS QuadroSpin: właściwy obrót spraw dla samochodu

Nasz stół obrotowy KS QuadroSpin szczególnie nadaje się do dużych obciążeń. Dzięki użyciu nawet czterech narzędzi geometrycznych można sprawić, że wszystkie procesy produkcji samochodów będą elastyczniejsze. Najważniejszy jest tutaj robot, którego dodatkowo można umieścić na środku.


Prosta wymiana narzędzi na stole KS QuadroSpin umożliwia wysoką różnorodność typów w produkcji pojazdów: Przez system mogą przemieszczać się nawet cztery różne modele. Elastyczność i prosty dostęp zapewnia poza tym robot, którego dodatkowo można umieścić na środku stołu obrotowego.

Sposób działania stołu KS QuadroSpin

KS QuadroSpin jest stołem obrotowym, który charakteryzuje się użyciem maksymalnie czterech narzędzi geometrycznych. Za jego pomocą można poruszać masą do 14 000 kg. Przez obroty o 90 lub 180 stopni udostępniane jest potrzebne narzędzie. 

Stół obrotowy posiada dwa istotne warianty:

 1. Pojedyncze oprzyrządowanie: KS QuadroSpin jest tutaj wyposażony w cztery różne narzędzia.
 2. Podwójne oprzyrządowanie: W tej wersji naprzeciwko siebie znajdują się po dwa jednakowe narzędzia.

Przebieg procesu w przypadku pojedynczego oprzyrządowania

 • Stanowisko podawcze: Robot wyposaża udostępnione przez stół obrotowy narzędzie w odpowiednie elementy konstrukcyjne.
 • Pozycja obróbki: KS QuadroSpin przekręca się do pozycji obróbki. Roboty procesowe dokonują obróbki elementu konstrukcyjnego. Spawają, nitują lub łączą przez zaginanie krawędzi.
 • Stanowisko wyjmowania: Stół obrotowy wraca na pierwotną pozycję. Robot manipulacyjny wyjmuje gotowy element konstrukcyjny i wkłada następny.

Sposób działania stołu KS QuadroSpin w przypadku podwójnego oprzyrządowania

 • Na stole KS QuadroSpin znajdują się po dwa jednakowe narzędzia.
 • Stanowisko podawcze: Robot wkłada odpowiednie elementy konstrukcyjne.
 • Pozycja obróbki: KS QuadroSpin przekręca się do pozycji obróbki. Roboty procesowe dokonują obróbki elementu konstrukcyjnego.
 • Stanowisko wyjmowania: Stół obrotowy wraca na pierwotną pozycję. Proces zaczyna się od początku. 

Zarówno w przypadku pojedynczego, jak i podwójnego oprzyrządowania robot może być używany na środku stołu KS QuadroSpin.

Zalety stołu KS QuadroSpin

 • Elastyczność pod względem typów: Dzięki prostej wymianie narzędzi można np. produkować nawet cztery różne warianty drzwi na jednej instalacji.
 • Szybkość: Zadania procesowe i wymiana elementów konstrukcyjnych są wykonywane jednocześnie. Dzięki temu można skrócić czasy pomocnicze.
 • Oszczędność miejsca: KS QuadroSpin umożliwia optymalny przebieg prac przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce, szczególnie dzięki istnieniu możliwości wykorzystania miejsca na środku stołu obrotowego.
 • Prosta obsługa: Jeśli robot jest używany na środku stołu KS QuadroSpin, uzyskuje się lepszy dostęp do elementów konstrukcyjnych.