Box Palletizing Simulation za pomocą oprogramowania KUKA.Sim

Symulacja paletyzacji kartonów za pomocą oprogramowania KUKA.Sim.