Tak działa KUKA.NavigationSolution

Przy wykorzystaniu systemu KUKA.NavigationSolution możliwe stają się całkowicie autonomiczne przejazdy.