Video

LBR Med jako część składowa iYU umożliwia wykonywanie opartych na pracy robota masaży relaksacyjnych.