Vyberte si svoje miesto:

Štát

Kunststofverwerkende industrie

Efektívna automatizácia v plastovom priemysle

S robotmi od spoločnosti KUKA profitujete z vyššej efektivity, hospodárnosti a flexibility. Vytýčte trasu pre riešenia automatizácie orientované na budúcnosť.


Nové zadefinovanie efektívnosti: Automatizácia KUKA v plastovom priemysle

Roboty KUKA v plastovom priemysle sa vyznačujú efektívnosťou a rýchlosťou.

Roboty KUKA v plastovom priemysle

Spoločnosť KUKA dodáva širokú paletu robotov špeciálne pre použitie v plastovom priemysle. Tieto roboty sa vyznačujú najmä štyrmi vlastnosťami, ktoré sú pre toto odvetvie dôležité:

 • Ľahké:
  Konzolové roboty KUKA sa vyznačujú nízkou hmotnosťou a malým objemom. Vďaka tomu ich možno priestorovo úsporne a nenáročne nainštalovať priamo na stroje.
 • Rýchle:
  Vďaka nízkym presúvaným hmotnostiam dosahujú konzolové roboty KUKA vysokú dynamiku a veľmi krátke doby cyklu. To umožňuje vysokú produktivitu a hospodárnosť pri rýchlej amortizácii.
 • S predvídateľným plánovaním:
  Rady robotov KUKA majú vždy rovnakú schému otvorov základu. Tak možno rôzne konzolové roboty KUKA bez nutnosti ďalšieho náročného plánovania použiť pre rozličné veľké stroje.
 • S dlhým dosahom smerom nadol:
  Konzolové roboty KUKA sú dimenzované na obzvlášť veľký dosah smerom nadol. Zhora optimálne uzatvárajú pracovnú oblasť. Vďaka svojej malej konštrukčnej výške pritom potrebujú len málo priestoru smerom nahor.

Kunststofverwerkende industrie
Spoločnosť KUKA ponúka široké spektrum robotov, ktoré sú dokonale vhodné pre plastový priemysel.
 • Séria KR 3 AGILUS:
  KR 3 AGILUS umožňuje automatizáciu v bunkách s veľkosťou 600 x 600 milimetrov. Vďaka svojej inteligentnej konštrukcii je výhodný z hľadiska nákladov, nenáročný na údržbu a maximálne spoľahlivý.
 • Séria KR AGILUS:
  Vďaka svojim 150-cyklom za minútu sú tieto roboty rýchlostnými majstrami. Roboty sú dostupné aj vo vodotesnom variante.
 • Séria KR QUANTEC K:
  Konzolové roboty KUKA sú dimenzované na obzvlášť veľký dosah smerom nadol. Zhora optimálne uzatvárajú pracovnú oblasť.
 • Séria KR 30/KR 60-4 KS:
  So svojím dlhým a štíhlym ramenom predstavuje KR 60 L16-2 KS dokonalý robot pre úzke pracovné oblasti.
 • Séria KR CYBERTECH nano:
  Vďaka presnosti, kompaktnosti a flexibilite aj v tom najužšom priestore je KR CYBERTECH nano dokonale vhodný pre manipulačné a dráhové aplikácie.
 • Séria KR QUANTEC :
  Inteligentné odstupňovanie zaťažení a dosahov série KR QUANTEC umožňuje jednoduchú, bezpečnú a hospodárnu integráciu robotov v rozsahu zaťažení 90 až 270 kg.

Jednoduché a isté ovládanie automatizácie

Inteligentná robotika od spoločnosti KUKA znamená aj snahu o čo najjednoduchšiu integráciu, programovanie a riadenie techniky. Ukážkovým príkladom tejto snahy je ovládanie pomocou KUKA.PLC mxAutomation. Toto ovládanie umožňuje bezpečné a bezchybné zaobchádzanie s automatizačnými riešeniami s premysleným konceptom, ktorý si nevyžaduje nákladné školenia alebo dôkladné odborné znalosti.

Známe rozhranie na rýchle programovanie

Roboty KUKA preberajú obrábacie úlohy ako stroje na výrobu plastov – a vďaka ovládacej ploche KUKA.CNC ich možno rovnako naprogramovať v G-Code resp. podľa DIN 66025. Používatelia im okamžite rozumejú. Dokážu vytvárať programy cez reťazec CAD/CAM a po úspešnej simulácii na robote ich dokážu vykonať bez konverzie do jazyka robota. Korekcia polomeru nástroja, sesterské nástroje a mnoho iných známych funkcií CNC sú už zahrnuté.