Vyberte si svoje miesto:

Štát

Automatizovaná výroba podvozkov pomocou robotov MAG u subdodávateľa pre automobilový priemysel

Automatizované zváranie podvozkov: V spoločnosti MAGNA Presstec v rakúskom Lebringu v blízkosti Grazu vďaka výrobnej linke KUKA nevznikajú žiadne problémy. Od roku 2017 sa tu vykonáva plnoautomatická výroba rámov pre vozidlá Mercedes triedy G.


Zváranie veľkých dielov so zariadením KUKA pre hrubú montáž pri procesnej stabilite

Trieda G je od roku 1979 stabilnou súčasťou portfólia výrobkov spoločnosti Mercedes-Benz. Offroad ikona je robustné terénne vozidlo s dlhou životnosťou. A na tom sa nič nezmenilo ani pri poslednej aktualizácii: Hlavná pozornosť bola výslovne venovaná technológii a poznávacím znakom – dva charakteristické znaky, ktorými sa trieda G už dávno vyznačuje. Tak bol špeciálne prepracovaný aj podvozok, ktorý zaručuje stabilitu karosérie potrebnú na to, aby vozidlo s dĺžkou predĺženou o 53 milimetrov a šírkou predĺženou o 121 milimetrov bezpečne jazdilo v blate, po kamenných nánosoch a nezjazdných terénoch.

Spolu s novou triedou G sa začala nová éra aj vo výrobe: Zváranie veľkých dielov bolo predtým vykonávané manuálne, v spoločnosti MAGNA Presstec tieto práce vykonáva výrobná linka spoločnosti KUKA, na ktorej sa podvozky zvárajú automatizovane.

Skúsený partner pre automatizáciu s robotmi MAG

„Pre procesne stabilný priebeh výroby boli predovšetkým dve centrálne výzvy“, povedal Dominik Pfeiffer, projektový manažér v spoločnosti KUKA. Na jednej strane to bol obmedzený priestor: 2 000 metrov štvorcových veľká plocha pre výrobu a logistiku sa nemohla kompletne využívať pre výrobné zariadenie. Okrem toho ide o dlhú a úzku halu. „A na druhej strane bolo potrebné zohľadniť veľkosť konštrukčného dielu: Pri dĺžke 4,30 metrov a šírke 1,20 metrov podvozok váži vyše 230 kilogramov.“ Spracuje sa približne 145 dielov. Celková dĺžka zvarových švov je približne 80 metrov, okrem toho sa k tomu pridá vyše 200 zváracích bodov.

Roboty MAG vykonávajú zváranie pozdĺžnych a priečnych nosníkov prednej resp. zadnej konštrukcie.
„Riešenie: 45 robotov, hlavne typ KR 30 L16 ako roboty MAG a KR 240 ako manipulačné roboty, ktoré zabezpečujú spojenie veľkého počtu dielov a automatizované zváranie podvozkov“, povedal Dominik Pfeiffer. Ľavá strana haly slúži ako prívodný kanál pre drôtené bubny alebo robotické zariadenie a regály konštrukčných dielov ako odkladacie miesto jednotlivých dielov počas výrobného procesu. Riadenie a kontrolu procesu spoločnosť KUKA vykonáva podľa vlastnej normy miKUKA. Táto predstavuje transparentné informácie o stave stroja a uľahčuje obsluhu pomocou štandardizovaných funkcií.
Na robotickom zariadení KUKA MAG sa ročne vyrobí 20 000 podvozkov.

Automatizované zváranie 20 000 podvozkov ročne

Na automatizovanom zariadení KUKA pre hrubú montáž sa ročne vyrobí 20 000 podvozkov. Konštrukčné diely, ktoré sú väčšinou veľmi veľké, sa zvárajú v rôznych staniciach. Linky pre obidve veľké hlavné skupiny, predná a zadná konštrukcia, sú systematicky rovnako skonštruované, ale zrkadlovo usporiadané. Podstatnými súčasťami stroja tohto riešenia sú obidve stanice Squeezing. S premysleným zváracím procesom sa potom diely zvárajú s malým prieťahom a napnutím.
Zváranie veľkých dielov: Na výrobnej linke KUKA MAG spoločnosť Magna Presstec ročne vyrobí 20 000 podvozkov.

Keď sa vyskytli poruchové ovplyvňujúce faktory, tieto sme tiež vždy dokázali dobre spracovať. Takto sme tento projekt spoločne doviedli k úspechu.

Dominik Pfeiffer, projektový manažér v spoločnosti KUKA.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.