Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA Board Member Moves to Diehl

Dr. Jörg Fischer (43), Member of the Executive Board of IWKA Aktiengesellschaft in Karlsruhe, responsible for controlling, corporate planning and corporate development, will be leaving the company on 31.12.2002 to join the Board of the Diehl Foundation in Nuremberg as Deputy Chairman

03 Tháng Bảy 2002


He will succeed Claus Mänz-Siebje who is retiring at the end of January 2003.
 

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie