Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

IWKA Aktiengesellschaft announces extraordinary general meeting

After an extraordinary meeting of the Supervisory Board on July 15, 2005, the company's Supervisory Board informed the Executive Board as follows

15 Tháng Bảy 2005


"The Supervisory Board of IWKA Aktiengesellschaft announces that an extraordinary general meeting will be called that shall be held by the end of October 2005 at the latest.

All six shareholder representative members will resign from office at the close of this extraordinary general meeting. Prior to the extraordinary general meeting, the Supervisory Board will submit recommendations for new candidates with due consideration of shareholder interests. The Supervisory Board will have appointed a new chairman of the Executive Board by the time the extraordinary general meeting is held."

 

Karlsruhe, July 15, 2005
The Executive Board

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie