Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Interim report as of September 30, 2005

Systematic review of entire portfolio and elimination of unprofitable business entities continues

09 Tháng Mười Một 2005


IWKA is consistently examining its entire portfolio and is eliminating business units that are unprofitable or no longer fit its corporate strategy. Severance of the EX-CELL-O and Boehringer groups is imminent.

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie