Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Sale of Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen Group

As part of its divestment program of the former Process Technology Division, the IWKA Group sold the Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen Group to a group company of the financial investor Tequity GmbH, Frankfurt/Main, on February 22, 2006, with effect from January 1, 2006

22 Tháng Hai 2006


The impact on results is EUR -4.5 million, which was mainly taken into account in 2005. The Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen Group achieved sales revenues of EUR 41.3 million in 2005 with 250 employees.

This transaction completes the sale of all the companies in the IWKA Group's former Process Technology Division.

 

Karlsruhe, February 22, 2006
The Executive Board

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie