Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA shareholders voting rights redistribution

The voting rights of KUKA shareholders Grenzebach Gruppe and Rinvest Gruppe will no longer be pooled

06 Tháng Chín 2011


The pooling contract signed in 2009 has expired. This will have no impact on KUKA Aktiengesellschaft's current shareholder structure. Grenzebach Gruppe, which holds 24.4 percent of KUKA's shares, continues to be the company's major shareholder. Rinvest Gruppe continues to hold 1.8 percent.

Dr. Till Reuter, CEO of KUKA Aktiengesellschaft, underlined the strength of KUKA Group's shareholder structure. "The commitment of Grenzebach group and Rinvest is a positive basis for the ongoing strategic development of KUKA AG."

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie