Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Change in the Executive Board of KUKA Aktiengesellschaft

26 Tháng Mười Một 2018


KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg

- ISIN DE0006204407-

Listed on the following German stock exchanges:
Frankfurt am Main and Munich

Market segment: Prime Standard

Disclosure of Inside Information in accordance with Article 17 MAR

Change in the Executive Board of KUKA Aktiengesellschaft

On November 26, 2018, the Supervisory Board of KUKA Aktiengesellschaft and the CEO of the company, Dr. Till Reuter, have agreed that Dr. Reuter terminates his office as Executive Board Member in December 2018. Peter Mohnen, until now the CFO of the company, will interim chair the Executive Board from December 6, 2018 onwards.

Augsburg, November 26, 2018

KUKA Aktiengesellschaft

The Executive Board

Tải xuống tin nhắn mới

Tải PDF

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie