Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Germany's Federal President visited the Robotation Academy in Foshan

On the 6th of December German Federal President Frank-Walter Steinmeier visited the Robotation Academy in Foshan.

17 Tháng Mười Hai 2018


The CEO of the KUKA-Midea Joint Venture, James Wang, presented the current developments and KUKA technologies to the delegation.
KUKA is further expanding its China business and is intensifying its cooperation with Midea through three Joint Ventures. As part of the Joint Venture, a robot park will be built in South China's Shunde, that will have a capacity of 75,000 robots and AGVs by 2024.

James Wang, CEO of the KUKA-Midea Joint Venture, presented current developments to German Federal President Frank-Walter Steinmeier (third on the right).

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie