Vyberte si svou polohu:

Země

Nová buňka pro třecí svařování promíšením rozšiřuje zakázkovou výrobu ve společnosti KUKA

Nová buňka pro třecí svařování promíšením od firmy KUKA, cell4_FSW, svařuje i velké díly s vysokou pevností švu a při minimální deformaci při svařování. Buňka je přitom maximálně flexibilní - z čehož nyní mohou společnosti těžit také v kontextu zakázkové výroby.

20. září 2021


KUKA nabízí kromě robotů, softwaru a zařízení také zakázkovou výrobu pro speciální svařovací procesy a díly v každé velikosti šarže. Za tímto účelem specialista na automatizaci nyní rozšířil vlastní strojní park tak, aby zahrnoval inovativní svařovací buňku pro třecí svařování promíšením, cell4_FSW („Friction Stir Welding“). Třecí svařování promíšením otevírá především nové možnosti spojování materiálů, které byly dříve považovány za svařitelné pouze v omezené míře: například vysokopevnostní slitiny hliníku a mědi.
Modulární buňka usnadňuje společnostem vstup do světa Friction Stir Welding (FSW)

Stále v pohybu: Třecí svařování promíšením jako metoda pro výrobu ve mzdě

Metoda je žádaná všude tam, kde musí být svary opravdu těsné a zároveň se vyžaduje vysoká pevnost. Například pro konstrukční součásti v automobilovém průmyslu nebo pro letectví a kosmonautiku. Díky modulární konstrukci buňky dokáže KUKA splnit téměř každé přání zákazníka. Buňka cell4_FSW je maximálně pružná pro zakázkovou výrobu – a lze ji nakonfigurovat také pro společnosti, které investují do vlastní buňky. Dalším kladem je: Ve srovnání s technologií s portály je robotické třecí svařování promíšením flexibilnější a cenově výhodnější.
Pružnost pro zakázkovou výrobu: Buňka Friction Stir Welding zaručuje dokonalé svary

Kompaktní buňka podává špičkové výkony

„Malé díly umí svařovat mnoho společností. Velké díly ovšem jen málo z nich,“ říká Rainer Simanowski, vedoucí oddělení Technology Services ve společnosti KUKA. „Naše výrobní buňka je díky 2 pracovním stolům každého s plochou tři na jeden a půl metru optimálně vybavena pro velké díly. Kromě toho máme k dispozici dvě možnosti plnění buňky: přes zvedací brány pro malé díly a shrnovací brány, které lze otevřít po celé šířce pracovního stolu.“ 
Velké součásti lze do buňky přivést 2 shrnovacími branami
Rozmanitost produktů a flexibilní přizpůsobení výrobním kapacitám: Buňka cell4_FSW rozšiřuje výrobu ve mzdě

KUKA poskytuje podporu od samého začátku 

Na velikosti záleží, ale stejně tak na know how při vývoji produktů a dílů. V souvislosti se zakázkovou výrobou poskytuje KUKA podporu od samého začátku, doprovází zainteresované strany při výběru správného svařovacího postupu a řeší zakázky bez ohledu na výrobní objem. Buňka cell4_FSW nyní rozšiřuje portfolio KUKA v tomto segmentu: Jeho součástí už je rozsáhlý strojní park pro svařování Magnetarc a pro rotační třecí svařování – k využití pro výrobu prototypů a sériovou výrobu v každé velikosti šarže.

Robotické třecí svařování promíšením: KUKA usnadňuje přístup

Třecí svařování promíšením je ideální jakožto spojovací metoda pro spoje hliníku a mědi: Dokáže vytvořit překrývací svarové spoje a spoje odolné proti nárazům. Rotující nástroj („Pin“) je veden podél styčných ploch spojovaných obrobků. Teplo nezbytné ke svařování vzniká v důsledku tření. Materiál podél svaru je přitom pouze plastifikované a nikoli roztavené. Enormní výhoda při aplikaci u hliníkových materiálů: Svary nevykazují póry ani trhliny a jsou tak dokonale tlakotěsné a vakuově těsné. „S naší buňkou usnadňujeme výrobním společnostem přístup k této technologii,“ říká Simanowski. „Cenově výhodná nabídka, s flexibilním zařízením, díky němuž je třecí svařování promíšením pro každou velikost šarže vysoce atraktivní.“

Cenově výhodná, flexibilní, snadno přístupná pro společnosti: Díky naši výrobní buňce je třecí svařování promíšením atraktivní pro každou velikost šarže.

Rainer Simanowski, vedoucí oddělení Technology Services ve společnosti KUKA

Kdy se vyplácí výroba ve mzdě? 

 Zejména středně velké společnosti těží z výroby ve mzdě. Podpoříme Vás se všemi dotazy k procesu třecího svařování promíšením a připravíme Vám nezávaznou nabídku.