Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Svařovací buňka s ochranným plynem v dílnách firmy Lebenshilfe

Dílny Lebenshilfe Limburg GmbH se spoléhají na technologicky vytříbené vybavení KUKA Industries


Výchozí situace

Dílny Lebenshilfe Limburg gGmbH nabízí široké spektrum výrobků. Je zde zaměstnáno více než 500 lidí s duševním postižením. Asi 30 z nich se zabývá zpracováním kovů v pobočné dílně v Diezu. Ve dvou odděleních vyrábí různé díly, mimo jiné pro oblastního subdodavatele automobilového průmyslu.

Úloha

Specialista na automatizaci z Obernburgu nad Mohanem přesvědčil svými zařízeními odpovědné pracovníky. Nyní už stojí ve výrobních halách firmy Lebenshilfe Limburg gGmbH čtyři průmyslové roboty – nejmladší s KUKA-Branding. Jeden ze zákazníků, na jehož objednávku Lebenshilfe vyrábí, si pořídí pro dílny další model KUKA. Nemnoho dílen firmy Lebenshilfe je vybaveno tak technologicky vytříbeným vybavením. Jejich práci lze koneckonců jen stěží srovnávat s prací v jiných průmyslových podnicích: Zde je orientace zaměřena na společenský úkol, zaměstnávání lidí s duševním postižením, ekonomické požadavky se tomu podřizují. Nezbytná je snadná a pružná manipulace, protože robotické buňky obsluhují lidé s naprosto rozdílnými pracovními schopnostmi. Proto je důležité, aby se zařízení přizpůsobilo rytmu zaměstnance. Ale ne naopak.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
Zařízení, které se přizpůsobí rytmu zaměstnance.

Řešení

Pro práce na zakázku koncipovala KUKA Industries kompaktní svařovací modul, který vychází z šestiosého průmyslového robota s kloubovou kinematikou a inovativního programovacího ručního přístroj ve formátu tabletu. Programátor pracuje již jen na ovládací ploše, bez mechanických a elektrických ovládacích prvků. „Nový robot s kloubovým ramenem je kompaktnější a agilnější než jeho předchůdce. Svářecí zdroj upevněný přírubou na ruku robotu s externím posuvem drátu.

Na svém pracovišti,v dílně Lebenshilfe, se svařovací modul používá ke svařování v ochranné atmosféře. Zvláštnost této metody: Kov zkapalněný v místě svařování je před oxidací chráněn přiváděním určitých plynů.

Výzvou u těchto buněk je:

  • maximální míra flexibility
  • na minimálním prostoru
  • nejjednodušší programování
  • ve spojení s inovativními aplikacemi 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Svařování v ochranné atmosféře s maximální flexibilitou, na malém prostoru a s nejjednodušším programováním

Chceme jít s technikou. Pro nás, jako uživatele je důležité, aby byla rozhraní vhodná a ovládání bylo srovnatelné.

Klaus-Dieter Ringleb, vedoucí dílny Lebenshilfe Limburg gGmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.