Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Robot KUKA pro paletizaci přepravních beden na ryby ve společnosti Pakfish

Rybí průmysl je jedním z hlavních odvětví polského potravinářského průmyslu. Společnosti z tohoto odvětví se stále více přiklánějí k automatizaci výrobních procesů. První robot pro paletizaci ryb od společnosti KUKA zahájil svou práci ve společnosti Pakfish v obci Rusko nedaleko města Darłowo. Integraci robota provedla firma Stawiany.


Společnost Pakfish, která zahájila svou činnost v Darłowo v roce 2005, je polská společnost s dlouhou historií. V roce 2016 se závod společnosti Pakfish přestěhoval do nedaleké obce Rusko, kde nyní zpracovává přibližně 80 tun čerstvých ryb denně. To vše se provádí s cílem zajistit zásobování čerstvými rybami v měsících, kdy jsou úlovky určitých druhů značně omezené. Skladování zmrazených syrových ryb společností Pakfish slouží hlavním zpracovatelům ryb – zejména společnostem vyrábějícím konzervované potraviny.
Společnost má své sídlo v blízkosti Baltského moře a od zahájení své obchodní činnosti se zaměřuje na dynamický rozvoj. Vedení společnosti Pakfish neustále hledá metody, jak zlepšit výrobní proces a zároveň snížit zátěž pro personál spojenou s vysoce náročnými pracovními úkoly. V roce 2020 dorazila do závodu společnosti první robotická stanice pro umisťování beden na ryby na palety za účelem zmrazení. Hlavním cílem vedení společnosti Pakfish při objednávání robotické stanice bylo snížit zátěž personálu tím, že už nebude muset ručně umisťovat přepravní bedny na palety. Každá bedna váží průměrně asi 10 kilogramů.

„Máme málo zaměstnanců a to je tvrdá práce, která vyžaduje automatizaci“, vysvětluje Jacek Skotarski, výrobní manažer společnosti Pakfish.

„Naše denní produkce je cca 80 tun mražených ryb. Potřebujeme, aby byly tyhle přepravní bedny na ryby umístěny na palety, a někdo to prostě dělat musí. Přemisťování 80 tun ryb denně, i když je tento úkol rozdělen mezi čtyři osoby, je hodně náročný úkol“, zdůrazňuje Skotarski.

Automatizace paletizace beden na ryby pomocí robota

Pro optimalizaci výroby společnost Pakfish úzce spolupracuje s firmou Stawiany, polskou společností, která vyvíjí zakázkové stroje pro potravinářský průmysl. Nabídka firmy Stawiany zahrnuje udírenské komory, filetovací stroje, krájecí stroje a další patentované vybavení. V čele firmy stojí Ireneusz Stawiany a jeho syn Jakub. Vedení společnosti Pakfish je pověřila, aby navrhli a provedli instalaci kompletní linky pro paletizaci beden na ryby.

„S firmou Stawiany spolupracujeme už hodně dlouho a jejich stroje a nápady se ukázaly jako neocenitelné. Přesvědčili nás, abychom se rozhodli pro roboty KUKA – a bylo to velmi dobré rozhodnutí“, říká Jacek Skotarski.

Stanice pro paletizaci beden na ryby je poslední zastávkou na automatizační lince vyrobené firmou Stawiany. Těsně před umístěním na paletu se do přepravní bedny vloží předem určené množství ryb v rámci procesu, který je plně automatizovaný. Bedny jsou pak přepravovány na dopravním systému. Zásadní je v tomto procesu následující: robot je schopen paletizovat přepravní bedny přicházející ze dvou nezávislých procesních sekcí. Jedna je plně automatizovaná, zatímco v druhé sekci jsou bedny ručně potaženy fólií a přiváděny k robotovi.

Udržování tempa práce a vyšší stohy beden

Hlavním úkolem tohoto projektu bylo přizpůsobit provozní rychlost robota vysoké rychlosti dávkovače ryb.

„Dávkování nešlo zpomalit. Robot proto musí pokaždé uchopovat dvě přepravní bedny najednou, aby udržel krok. Základním prvkem byl tedy čas, který byl k dispozici pro přemisťování a následné ukládání předem stanoveného množství kilogramů ryb. Přepravní bedny jsou relativně měkké a nelze na ně vyvíjet příliš velký tlak. Zároveň je omezen prostor pro uchopování, protože ryby jsou všude. Výběr správného chapadla byl hlavní výzvou. Provedení chapadla bylo před nějakou dobou vylepšeno. Kromě toho jsme potřebovali zabránit pohybu ryb v průběhu přenosu – především při zrychlování robota, protože by to způsobilo potíže při zmrazování. Ryby musí být rozmístěny rovnoměrně, aby se vešly do mrazících regálů“, dodává Jakub Stawiany.

Stanice navržená firmou Stawiany nejen snižuje zátěž pro personál společnosti Pakfish, ale také umožňuje vytváření vyšších stohů palet a poskytuje zákazníkovi značné výhody. Vedení společnosti Pakfish zvažuje zavedení robotů do dalších procesů – první z nich je paletizace ryb po zmrazení.

Automatizace v potravinářském průmyslu s produkty značky KUKA

Automatizace procesů pomocí průmyslových robotů je již léta jedním z hlavních trendů v potravinářském průmyslu. Roboty KUKA patří k nejpoužívanějším robotům pro aplikace spojené se zpracováním potravin po celém světě. Osvědčené a hygienické roboty KUKA se používají ve všech fázích výrobního řetězce.

Portfolio společnosti KUKA zahrnuje specializovaná řešení pro moderní potravinářský průmysl, včetně speciálních robotických verzí pro použití v chladírenských skladech. Pro každou třídu nosnosti používáme na robotech značky KUKA potravinářské mazivo, abychom zajistili nejvyšší účinnost a bezpečnost.

Podrobné informace o řešeních společnosti KUKA pro potravinářský průmysl naleznete na podstránce „Automatizace v potravinářském průmyslu“.

Prohlédněte si video s případovou studií.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.