Vyberte si svou polohu:

Země

Senzorově řízené robotické aplikace

Od malých robotů po třídu s vysokou užitečnou zátěží – společnost KUKA nabízí inovativní technologie v oblasti citlivé automatizace pro maximální flexibilitu i při měnících se procesních podmínkách.


Naučíme vašeho robota KUKA vidět a cítit

Roboty s integrovanými senzory a řízením v reálném čase - díky rychlé výměně dat mezi senzorem a řídicí jednotkou jsou roboty schopné reagovat na změny prostředí a určovat trajektorii až během pohybu. To umožňuje aplikace, které jdou daleko za rámec jednoduchých manipulačních úkolů.

KUKA vás podpoří při vývoji a implementaci vysoce flexibilních automatizačních řešení, která jsou o krok napřed před konkurencí. Zvyšte flexibilitu a přesnost robotické automatizace pomocí know-how přímo od výrobce.

Průmyslové zpracování obrazu: Maximální přesnost a rychlost díky senzorově řízenému řízení průmyslových robotů v reálném čase pro aplikace typu Pick-and-Place

Rozpoznávání součástí probíhá prostřednictvím integrované kamery nebo vlastního systému zpracování obrazu.

Software pro průmyslové zpracování obrazu

Přejete si, aby byl váš robot naváděn kamerovým systémem nebo chcete zkontrolovat či změřit své konstrukční díly? Společnost KUKA nabízí řešení pro celé spektrum průmyslového zpracování obrazu, od kontroly kvality přes 2D úkoly typu Pick-and-Place až po komplexní technologii Bin Picking.

Kromě technologií KUKA připojíme k vašemu systému také senzory a kamerové systémy od poskytovatelů třetích stran pomocí přizpůsobených rozhraní.

Senzorika momentu a síly (KMS): Průmyslové roboty pracují s citem díky navádění robotů na bázi senzorů

Senzorika momentu a síly (KMS): Průmyslové roboty pracují s citem díky navádění robotů na bázi senzorů

Senzorika momentu a síly pro průmyslové roboty KUKA

Pracujete s citlivými konstrukčními díly nebo potřebujete přesně definované připojovací síly? Naučíme vašeho robota cítit! Nabízíme hardwarové a softwarové služby z jednoho zdroje pro řešení vašich citlivých připojovacích aplikací prostřednictvím hmatových testů až po úlohy zpracování materiálu řízené silou. Podpoříme vás při připojení vámi poskytnuté senzoriky momentu a síly k vašemu robotu KUKA pomocí softwaru KUKA.ForceTorqueControl.

Kromě toho připojíme k vaší řídicí jednotce KUKA senzoriku měření, jako například senzory vzdálenosti, pomocí softwaru KUKA.RobotSensorInterface. Dále vám naši specializovaní pracovníci pomohou při programování vaší řídicí aplikace v reálném čase a poskytnou vám cenné rady, jak optimálně implementovat váš automatizační úkol pomocí senzoriky momentu a síly.

Bezprostředně po své úspěšné registraci budete mít přístup k velkému množství funkcí. Verifikací svého účtu získáte navíc specifické firemní informace a benefity. Tento proces slouží bezpečnosti vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dnů.

Robotický systém na bázi senzorů přesně pro vaše požadavky

KUKA vás doprovodí celým vývojovým procesem vaší aplikace na bázi senzorů: od prvního plánování přes programování robota až po poslední vyrobený produkt. 

Pomocí našich služeb lze programovat aplikace a roboty bez přerušení výroby. Podpoříme vás v přípravě změn výrobku a uvádění do provozu offline a v rychlé a flexibilní reakci na krátkodobé změny ve výrobním procesu. 

 • Plánování

  - Poradenství během vytváření koncepce
  - Poradenství při výběru senzorů a technologie
  - Provádění studií proveditelnosti

 • Realizace

  - Podpora při programování aplikací
  - Uvedení senzorových systémů do provozu
  - Provádění školení specifických pro aplikaci
  - Podpora při uvádění vaši aplikace do provozu
 • Optimalizace

  - Rozšíření funkcí
  - Podpora při parametrizace senzorového systému
  - Dovybavení stávajících zařízení senzorovými systémy

Přejete si individuální řešení?

Rádi vám poradíme s plánováním, implementací a optimalizací vaší robotické aplikace řízené senzory.