Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Till Reuter złoży urząd przewodniczącego zarządu w porozumieniu z radą nadzorczą w grudniu – jego rolę przejmie Peter Mohnen, zapewniając ciągłość

Rada nadzorcza KUKA i dr Till Reuter, przewodniczący zarządu KUKA AG uzgodnili, że kadencja dra Tilla Reutera w zarządzie w roli CEO zakończy się przed czasem w grudniu. Funkcję tymczasowego CEO przejmuje Peter Mohnen, a funkcję tymczasowego dyrektora finansowego (CFO) Andreas Pabst.

26 listopada 2018


Dr Till Reuter jest przewodniczącym zarządu KUKA od blisko dziesięciu lat. Dołączył do przedsiębiorstwa w 2009 roku i wyprowadził KUKA z kryzysu gospodarczego. Pod jego kierownictwem firma utrzymała swoją wiodącą pozycję w przemyśle samochodowym i zdobywała nowe rynki. Wraz z zespołem KUKA Reuter kształtował strategię w kierunku Industrie 4.0, robotów współpracujących i wzrostu w Chinach.

Dr Till Reuter: „Jestem dumny z tego, że w ostatnich dziesięciu latach byłem częścią KUKA i wspólnie z zespołem rozwijałem robotykę. Robotyka i automatyzacja to kluczowe tematy przyszłości. Życzę powodzenia całemu zespołowi. Zawsze możecie liczyć na moje wsparcie.”

„Chcemy pozostać niezawodnym partnerem dla naszych Klientów, bazując na know-how naszych pracowników”, powiedział Peter Mohnen.

Dr. Andy Gu, przewodniczący rady nadzorczej: „W imieniu rady nadzorczej i całego przedsiębiorstwa dziękuję Doktorowi Reuterowi za jego ogromny wkład w skutecznym zarządzaniu KUKA w przełomowym dla firmy okresie od czasu objęcia przez niego stanowiska w 2009 roku. KUKA znajduje się w dobrej pozycji, by wrócić na drogę stabilnego wzrostu, czerpiąc zyski z rosnącego pobytu na inteligentne roboty i wzmacniając swoją pozycję na rynku chińskim.”

Wszystkie istniejące umowy inwestycyjne, które KUKA zawarła z Midea w roli akcjonariusza większościowego, włącznie z umową parasolową w sprawie ochrony własności intelektualnej KUKA, pozostają bez zmian. Midea zadeklarowała wsparcie dla strategii wzrostu KUKA, w tym dla rozwoju rynku chińskiego, koncentrowania się na badaniach i rozwoju, inwestowania w cyfryzację i Industrie 4.0 oraz silnego zaangażowania na rzecz obecności KUKA w Niemczech.

Pobierz news

Pobierz PDF