Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish

KUKA członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa

Dołączyliśmy do Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa!

8 października 2021


To już oficjalne – KUKA jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa. Oficjalny certyfikat dołączenia do stowarzyszenia odebrał Łukasz Szczepkowski (Regional Account Manager w KUKA). Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa należy do grona 16 Krajowych Klastrów Kluczowych, zrzeszając kluczowe dla polskiego przemysłu przedsiębiorstwa. Jesteśmy dumni, że teraz i KUKA jest jego częścią!

 

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Istniejący od 2006 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych – między innymi uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.

Po dziesięciu latach działalności, dokładnie w październiku 2016 roku po raz pierwszy Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa zyskał status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), który jest przyznawany na trzy lata w ramach konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. BKP pozytywnie przeszedł recertyfikację i odnowił status Krajowego Klastra Kluczowego do 2022 roku, a w kwietniu 2019 roku uzyskał ponadto Silver Label Certificate tj. srebrną odznakę jakości działania Klastra przyznawaną przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (European Secretariat for Cluster Analysis).

Jesteśmy szczęśliwi, że teraz KUKA – razem z innymi przedsiębiorstwami tworzącymi fundament polskiego przemysłu – stała się częścią Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa!