Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish
KUKA na CETEF'22

Spotkajmy się na CETEF’22

Zapraszamy do udziału w III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22! Spotkajmy się we Wrocławiu 24-25 października 2022 r.

1 września 2022


Zapraszamy do uczestnictwa w III Forum Technologicznym Centralnej Europy CETEF’22, które odbędzie się już 24-25 października 2022 r. we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane jest – pod auspicjami Komisji Europejskiej – przez Polską lzbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Politechnikę Wrocławską oraz Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

Spotkajmy się

Podczas eventu nie mogło nas zabraknąć! Dołącz do CETEF’22, by spotkać się z zespołem KUKA, zobaczyć na żywo możliwości naszego wszechstronnego robota współpracującego do zautomatyzowanej produkcji – LBR iisy – i wysłuchać prelekcji Janusza Jakieły (Sales Manager KUKA).

Prelekcja Janusza Jakieły "Robot jako kluczowy element wydajnych systemów produkcyjnych" odbędzie się 25 października 2022 r. w godzinach 11.45-12.00 – w ramach sesji 2 konferencji tematycznej "Trendy rozwoju, szanse i bariery robotyzacji europejskiego przemysłu". Konferencja tematyczna skupi się wokół automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, które są krytycznym warunkiem przeprowadzenia skutecznej transformacji cyfrowej przemysłu. Poruszone zostaną kwestie automatyzacji i robotyzacji w ujęciu potencjalnych szansa na rozwój i zagrożeń oraz wyzwań, przed którymi stoją współcześni przedsiębiorcy z sektora przemysłowego. Szczegółową agendę konferencji znajdziesz na stronie organizatora.

CETEF’22

Forum CETEF’22 skupi się na problemach współpracy międzynarodowej w zakresie R+D+I w dyscyplinach, które warunkują skuteczną transformację cyfrową gospodarki europejskiej, a także na budowaniu międzynarodowych partnerstw realizujących programy europejskie (w szczególności Horyzont Europa i European Innovation Agenda). W Forum weźmie udział m.in. komisarz europejska i dyrektor generalny ds. badań i innowacji KE. W poprzednich edycjach wydarzenia udział łącznie wzięło około 3 000 uczestników – w tym wicepremierzy i ministrowie odpowiedzialni za rozwój technologiczny, komisarze europejscy oraz technolodzy, naukowcy i menedżerowie przemysłu (m.in. wysokiego szczebla reprezentanci największych koncernów europejskich).

Dowiedz się więcej na stronie organizatora. Do zobaczenia już 24-25 października 2022 r. we Wrocławiu!