Kluczowe czynniki środowisk produkcyjnych na miarę wyzwań przyszłości

Człowiek, technologia i adaptacja: Przedsiębiorstwa skupiające się na tych kluczowych czynnikach kształtują środowisko produkcyjne przyszłości.

Główne kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa

Świat produkcji, jaki dziś znamy, znajduje się w momencie epokowego przełomu. Dotychczas działające w odosobnieniu oazy produkcji stapiają się w jeden dynamiczny krajobraz, środowisko produkcji przyszłości: cyfrowe, połączone i elastycznie dostosowywane do zapotrzebowań przedsiębiorstwa i wymogów rynku.

„Ten, kto chce wykorzystać potencjał środowisk produkcyjnych przyszłości i wyprzedzić konkurencję, musi w inteligentny sposób połączyć ze sobą trzy kluczowe czynniki człowieka, technologię i adaptację”, podkreśla ekspert ds. robotyki przemysłowej prof. dr inż. Dirk Jacob.

Przedsiębiorstwa muszą uwzględnić te trzy kluczowe czynniki w swoich własnych procesach i systemach, aby wdrożyć megatrendy i sprostać dynamicznemu rozwojowi rynku. Z drugiej strony kluczowe czynniki muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w oferowanych produktach i usługach, zapewniając tym samym zysk na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości dodanej.

Odkryj trzy główne kluczowe czynniki środowiska produkcyjnego przyszłości.

Człowiek

Tworzenie wartości dodanej na styku człowieka i maszyny.

Gotowe na przyszłość środowiska produkcyjne potrzebują ludzi – zarówno twórców, jak i operatorów. Wyrusz ze swoimi pracownikami w drogę ku produkcji przyszłości. Pozytywne efekty elastycznych i powiązanych instalacji produkcyjnych uwidocznią się dopiero wtedy, gdy będą w prosty sposób konfigurowane, obsługiwane i rozwijane przez pracowników.

Daleko idące uproszczenie wszystkich interfejsów do programowania, uruchamiania, obsługi, analizy i serwisu umożliwia szerszemu gronu pracowników korzystanie z inteligentnych technologii produkcyjnych oraz ich dostosowanie do specyficznych wymogów.

Techniczne systemy asystujące, takie jak roboty współpracujące, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, zyskują ponadto uznanie, pełniąc na co dzień rolę pomocników w halach fabrycznych. Wspierają pracowników i otwierają im nowe możliwości zastosowania i oferują nowe sposoby pracy.

Kluczowy czynnik „Człowiek” stanowi podstawę przyszłego sukcesu przedsiębiorstwa – ale jedynie we współpracy z kluczowymi czynnikami „Technologii” i „Adaptacji” mogą rozwinąć swój cały potencjał.

Technologia

Technologie produkcyjne przyszłości: elastyczne, połączone i inteligentne.

Połączenie technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT) burzy dotychczasowe ramy środowisk produkcyjnych. Sprzęt i oprogramowanie mogą samodzielnie monitorować i sterować ludźmi, instalacjami i procesami. Dzięki integracji w sieciach i połączeniu z projektami rozwijanymi przez działy informatyczne, takimi jak sztuczna inteligencja, Big Data i Cloud powstają nowatorskie, cenne szanse dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

Elastyczne technologie produkcyjne, jak oparte na pracy robotów linie produkcyjne, produkcja matryc lub platformy mobilne oferują szereg możliwości zastosowań oraz korzyści. Łatwe w dostosowaniu środowiska produkcyjne umożliwiają przedsiębiorstwom szybką i efektywną reakcję na różne warunki infrastrukturalne, wymogi w zakresie zdolności wytwórczej oraz trendy konsumenckie.

Kluczowy czynnik Technologia” umożliwia przedsiębiorstwu zachowanie konkurencyjnej pozycji w cyfrowym i zautomatyzowanym otoczeniu rynkowym. Środowisko produkcyjne przygotowane na wyzwania przyszłości powstaje jednak tylko przy równoczesnym współdziałaniu pozostałych kluczowych czynników „Człowieka” i „Adaptacji”.

Adaptacja

Aktywne reagowanie na nowe wyzwania rynku – z szybką adaptacją nowych technologii

Kwestia dotrzymania kroku szybkiej technologicznej zmianie zależy od możliwości adaptacji i elastyczności procesów i technologii przedsiębiorstwa. Aby w czasach dynamicznego rozwoju rynku pozostać konkurencyjnym, należy w większym stopniu inwestować w otwarte interfejsy i połączone systemy ekologiczne. To klucz do prężnej kultury innowacji i podstawa dostosowanych do zapotrzebowań adaptacji i modernizacji, rozszerzeń funkcji i stałego rozwoju.

Roboty można przykładowo rozszerzać o specjalne aplikacje za pomocą wtyczek, które nadają im nowe właściwości. Dzięki połączeniu ze Smart Services można w porę rozpoznać możliwości optymalizacji i automatycznie wczytywać aktualizacje. Fizyczne dostosowania i modyfikacje robotów, komór i instalacji można również sprawnie realizować za pomocą adaptacyjnych, elastycznych technologii.

Współpraca z sieciami i społecznościami, gromadzącymi inżynierów, konstruktorów instalacji, ekspertów w zakresie produkcji i innych interesariuszy, umożliwia obszerną analizę i wykorzystanie potencjału technologii – niewątpliwy zysk dla użytkowników i oferentów.

Kluczowy czynnik „Adaptacja” to podstawa gwarantująca utrzymanie technologii produkcyjnej na aktualnym poziomie. Warunkiem pomyślnej realizacji i wykorzystania czynnika do wzmocnienia swojej pozycji na tle konkurencji jest jednak połączenie go z innymi kluczowymi czynnikami „Człowiekiem” i „Technologią”.

Bądź pionierem już dziś!

Dowiedz się z naszej bezpłatnej Białej księgi wszystkiego o wyzwaniach i szansach środowiska produkcyjnego przyszłości.

Pobierz Białą księgę za darmo

Ustawienia plików cookie OK

Korzystamy z plików cookies, gdyż chcemy zaoferować Państwu jak najlepszy serwis internetowy. Dowiedz się więcej.

Ustawienia plików cookie