Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Inżynieria projektowania: Eksperci w zakresie zrobotyzowanej produkcji

Jako ekspert w zakresie zrobotyzowanej produkcji firma KUKA oferuje wysokoefektywne rozwiązania uzyskane dzięki wieloletniemu doświadczeniu w integrowaniu i całościowe usługi w zakresie inżynierii projektowania. Frima KUKA prezentuje aktualną i efektywną kosztowo inżynierię projektowania przy krótkich fazach opracowania.


Już dzisiaj wejdź do swojego zakładu z przyszłości

Już dzisiaj rozpocznij produkcję z przyszłości. Prezentujemy wirtualnie w trzech wymiarach Twoje produkty i instalacje przemysłowe oraz opracowujemy cały łańcuch procesowy. Uruchomienie wirtualne umożliwia przesunięcie części uruchomienia rzeczywistego do świata modeli cyfrowych. Firma KUKA tworzy w ten sposób podstawę płynnego zintegrowania wszystkich komponentów instalacji przemysłowych.

Łatwe sterowanie kompleksowymi instalacjami przemysłowymi

Dzięki inteligentnemu sterowaniu kompleksowymi instalacjami przemysłowymi i precyzyjnej kontroli kluczowych parametrów procesowych firma KUKA umożliwia wysokoefektywne rozwiązania w zakresie robotyzacji produkcji. Idealnie dopasowane do siebie oprogramowanie komponentów systemowych – od robota po całą instalację – ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązań firmy KUKA w zakresie inżynierii projektowania. Nasza inżynieria projektowania pozwala na efektywne zarządzanie danymi, wymienianie się nimi i modułowe zintegrowanie ich na ogólnie przyjętej i neutralnej platformie. Firma KUKA umożliwia łatwe programowanie i obsługę przyjazną dla użytkownika.

Bezbłędna produkcja dzięki zastosowaniu inteligentnej sensoryki

Systemy wizyjne i technologie sensorowe monitorują procesy produkcji. Inteligentne systemy kamer sprawdzają przy tym pozycjonowanie przedmiotów obrabianych, dzięki czemu tolerancje położenia są wyrównywane już przed dalszym przetwarzaniem. Jako eksperci w zakresie zrobotyzowanej produkcji integrujemy odpowiednie rozwiązanie sensorowe, unikając w ten sposób błędów w produkcji.
Sensoryka KUKA Systems Engineering

Efektywny przepływ materiałów dzięki inżynierii projektowania KUKA

Przepływ materiałów i logistyka znajdują się w centrum uwagi już na etapie opracowania odpowiedniego planu rozmieszczenia instalacji. W oparciu o układ hali opracowujemy efektywne koncepcje logistyczne i personalne. Ponadto przeprowadzamy kontrole osiągalności i dostępności oraz integrujemy systemy transportu między stanowiskami.

Niezależność i neutralność pod względem metody

Doradztwo ze strony firmy KUKA w zakresie procesów i technologii odbywa się niezależnie i neutralnie pod względem metody. A to dlatego, że dla nas ważny jest tylko rezultat: odpowiednie rozwiązanie w zakresie inżynierii projektowania dla Twojej produkcji.

Zabezpieczanie inwestycji dzięki inżynierii projektowania

Dzięki uruchomieniu wirtualnemu znacząco skrócisz okresy opracowywania i unikniesz okresów przestoju bądź przerw w produkcji. Najpierw prezentujemy wirtualnie i trójwymiarowo modele Twoich instalacji przemysłowych i produktów przy uwzględnieniu Twoich zasobów i budowlanych warunków ramowych. Obok maszyn zaznaczane są również trasy instalacyjne, środki elektryczne i możliwe krawędzie kolizyjne, aby zagwarantować optymalną koncepcję wyjmowania elementów przez roboty i bezpieczeństwa produkcji.

Następnie integrujemy je z całym łańcuchem procesowym i przeprowadzamy symulację przepływu materiałów w czasie rzeczywistym. Inżynieria wirtualna projektowania umożliwia wirtualne sterowanie przepływem materiałów, testowanie go, weryfikowanie i optymalizowanie.

Zalety uruchomienia wirtualnego

Uruchomienie wirtualne przesuwa większą część uruchomienia rzeczywistego do świata modeli cyfrowych. Korzyści z uruchomienia wirtualnego ujawniają się przy tym zwłaszcza podczas integrowania nowych komponentów współdziałających z już istniejącymi instalacjami: Uniknięcie dłuższych okresów przestoju i przerw w produkcji.

Virtual Commissioning w firmie KUKA

Cały łańcuch procesowy

Kluczowe dla płynnego zintegrowania komponentów systemowych różnych producentów jest ich optymalne współdziałanie. Za sprawą uruchomienia wirtualnego i centrum technologicznego KUKA przeprowadzamy próby bliskie rzeczywistości i dostarczamy wolne od ryzyka i wiarygodne dane. Uruchomienie wirtualne tworzy w ten sposób podstawę płynnego zintegrowania i całego łańcucha procesowego.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie