Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Inżynieria projektowania: Eksperci w zakresie zrobotyzowanej produkcji

Jako ekspert w zakresie zrobotyzowanej produkcji firma KUKA oferuje wysokoefektywne rozwiązania uzyskane dzięki wieloletniemu doświadczeniu w integrowaniu i całościowe usługi w zakresie inżynierii projektowania. Frima KUKA prezentuje aktualną i efektywną kosztowo inżynierię projektowania przy krótkich fazach opracowania.


Już dzisiaj wejdź do swojego zakładu z przyszłości

Już dzisiaj rozpocznij produkcję z przyszłości. Prezentujemy wirtualnie w trzech wymiarach Twoje produkty i instalacje przemysłowe oraz opracowujemy cały łańcuch procesowy. Uruchomienie wirtualne umożliwia przesunięcie części uruchomienia rzeczywistego do świata modeli cyfrowych. Firma KUKA tworzy w ten sposób podstawę płynnego zintegrowania wszystkich komponentów instalacji przemysłowych.

Łatwe sterowanie kompleksowymi instalacjami przemysłowymi

Dzięki inteligentnemu sterowaniu kompleksowymi instalacjami przemysłowymi i precyzyjnej kontroli kluczowych parametrów procesowych firma KUKA umożliwia wysokoefektywne rozwiązania w zakresie robotyzacji produkcji. Idealnie dopasowane do siebie oprogramowanie komponentów systemowych – od robota po całą instalację – ma zasadnicze znaczenie dla rozwiązań firmy KUKA w zakresie inżynierii projektowania. Nasza inżynieria projektowania pozwala na efektywne zarządzanie danymi, wymienianie się nimi i modułowe zintegrowanie ich na ogólnie przyjętej i neutralnej platformie. Firma KUKA umożliwia łatwe programowanie i obsługę przyjazną dla użytkownika.

Bezbłędna produkcja dzięki zastosowaniu inteligentnej sensoryki

Systemy wizyjne i technologie sensorowe monitorują procesy produkcji. Inteligentne systemy kamer sprawdzają przy tym pozycjonowanie przedmiotów obrabianych, dzięki czemu tolerancje położenia są wyrównywane już przed dalszym przetwarzaniem. Jako eksperci w zakresie zrobotyzowanej produkcji integrujemy odpowiednie rozwiązanie sensorowe, unikając w ten sposób błędów w produkcji.
Sensoryka KUKA Systems Engineering

Efektywny przepływ materiałów dzięki inżynierii projektowania KUKA

Przepływ materiałów i logistyka znajdują się w centrum uwagi już na etapie opracowania odpowiedniego planu rozmieszczenia instalacji. W oparciu o układ hali opracowujemy efektywne koncepcje logistyczne i personalne. Ponadto przeprowadzamy kontrole osiągalności i dostępności oraz integrujemy systemy transportu między stanowiskami.

Niezależność i neutralność pod względem metody

Doradztwo ze strony firmy KUKA w zakresie procesów i technologii odbywa się niezależnie i neutralnie pod względem metody. A to dlatego, że dla nas ważny jest tylko rezultat: odpowiednie rozwiązanie w zakresie inżynierii projektowania dla Twojej produkcji.

Zabezpieczanie inwestycji dzięki inżynierii projektowania

Dzięki uruchomieniu wirtualnemu znacząco skrócisz okresy opracowywania i unikniesz okresów przestoju bądź przerw w produkcji. Najpierw prezentujemy wirtualnie i trójwymiarowo modele Twoich instalacji przemysłowych i produktów przy uwzględnieniu Twoich zasobów i budowlanych warunków ramowych. Obok maszyn zaznaczane są również trasy instalacyjne, środki elektryczne i możliwe krawędzie kolizyjne, aby zagwarantować optymalną koncepcję wyjmowania elementów przez roboty i bezpieczeństwa produkcji.

Następnie integrujemy je z całym łańcuchem procesowym i przeprowadzamy symulację przepływu materiałów w czasie rzeczywistym. Inżynieria wirtualna projektowania umożliwia wirtualne sterowanie przepływem materiałów, testowanie go, weryfikowanie i optymalizowanie.

Zalety uruchomienia wirtualnego

Uruchomienie wirtualne przesuwa większą część uruchomienia rzeczywistego do świata modeli cyfrowych. Korzyści z uruchomienia wirtualnego ujawniają się przy tym zwłaszcza podczas integrowania nowych komponentów współdziałających z już istniejącymi instalacjami: Uniknięcie dłuższych okresów przestoju i przerw w produkcji.

Virtual Commissioning w firmie KUKA

Cały łańcuch procesowy

Kluczowe dla płynnego zintegrowania komponentów systemowych różnych producentów jest ich optymalne współdziałanie. Za sprawą uruchomienia wirtualnego i centrum technologicznego KUKA przeprowadzamy próby bliskie rzeczywistości i dostarczamy wolne od ryzyka i wiarygodne dane. Uruchomienie wirtualne tworzy w ten sposób podstawę płynnego zintegrowania i całego łańcucha procesowego.