Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA iiQoT – dzięki przemysłowemu internetowi przedmiotów (Industrial IoT) zyskasz bardziej przejrzystą i wydajną flotę robotów

Niezależnie od tego, czy chodzi o Condition Monitoring, Asset Management czy Predictive Maintenance – za pomocą KUKA iiQoT można wydłużyć czas pracy robotów. Narzędzie wspomaga samopomoc i zapewnia łatwo dostępne informacje na temat floty robotów oraz pomaga w szybkim usuwaniu błędów. Ponadto iiQoT oferuje punkt wyjścia dla naszego serwisu klienta, aby w razie wypadku móc zawsze szybko uzyskać pomoc od naszych ekspertów.


Maksymalne wsparcie Twojej aktywności w hali produkcyjnej

Oprogramowanie Industrial IoT firmy KUKA skraca do minimum przestoje maszyny i i wydłuża do maksimum czas pracy. Można to osiągnąć poprzez optymalną integrację w systemie IIoT różnych modułów, takich jak Asset Management, monitorowanie stanu lub Predictive Maintenance.

 • Dokładna analiza błędów i efektywne usuwanie błędów

  Szybsze wykrywanie usterek i udostępnianie danych do analizy.
 • Planowanie konserwacji dla całej floty

  Bardziej efektywne planowanie serwisowania dla całej floty robotów.
 • Ograniczenie do minimum nieplanowanych przestojów

  Przekształcenie nieplanowanych przestojów w planowane dzięki przewidującej konserwacji.
 • Łatwe podłączenie serwisu klienta KUKA

  Szybkie usuwanie błędów: wystarczą trzy kliknięcia, by wysłać plik diagnostyczny robota.

Bezpieczny i przejrzysty przemysłowy internet przedmiotów (IIoT) w Twoich halach produkcyjnych

Condition Monitoring System KUKA iiQoT charakteryzuje się modułową architekturą oprogramowania. Na platformie IIoT są zapisane pojedyncze moduły do monitorowania stanu aż po funkcję Predictive Maintenance, które można w każdej chwili dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Dane floty robotów po bezpiecznym podłączeniu przez bramkę Edge Gateway znajdują się w chmurze KUKA i są dostępne tylko dla Ciebie z dowolnego miejsca. 

 • Asset Manager (Zarządca aktywów)

  Monitorowanie zmiennych statycznych i dynamicznych systemu robota KUKA (wersje oprogramowania, zmienne robota). Funkcję monitorowania stanu można wykorzystywać proaktywnie lub reaktywnie do analizy błędów i w ten sposób odkrywać wyraźne możliwości poprawy. 

 • Notifications & Alarms

  Ustalanie własnych zasad dotyczących wiadomości o wydarzeniach i przekraczaniu granic, komunikatów i zmiennych. Dzięki funkcji Condition Monitoring użytkownik dysponuje zautomatyzowanym potwierdzeniem, aby móc odkrywać źródła usterek procesów o krytycznym znaczeniu i minimalizować straty czasu podczas produkcji. 

 • Bezpieczna chmura

  Dzięki Microsoft Azure firma KUKA stawia na bezpieczną usługę w chmurze dla swojego systemu Condition Monitoring System:

  • Gwarancja bezpieczeństwa dzięki przestrzeganiu przez firmę Microsoft zasad zgodności dotyczących IT. Microsoft Azure oferuje absolutne bezpieczeństwo i najwyższe standardy certyfikowane przez niezależne instancje.
 • Bezpieczne połączenie między flotą robotów a przemysłowym internetem przedmiotów (IoT)

  Połączenie między bramką Edge Gateway a chmurą KUKA Cloud jest dobrze chronione:

  • Komunikacja tylko przy użyciu bezpiecznych standardów (SSO, SSL, SSH, TPM)
  • Transport danych z szyfrowaniem od końca do końca, nie trzeba pokonywać żadnego punktu węzła danych
  • Komunikacja tylko przez bezpieczne standardowe porty IANA (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS:: 443)
 • Bezpieczeństwo bramki Edge Gateway

  Przejściem między robotami w hali produkcyjnej a połączeniem z chmurą jest bramka Edge Gateway. Bezpieczeństwo w tym węzłowym punkcie jest ważne i zapewnia je kilka czynników:

  • Bramka jest wyposażona w zaporę sieciową firewall
  • Dodatkowo zainstalowana jest zapora sieciowa klienta
  • Jednostronne połączenie bramki z chmurą = brak przyjmowania zapytań o połączenie z zewnątrz 
 • Połączenie fizyczne z robotem

  Do przesyłania danych potrzebne jest połączenie z KUKA Line Interface (KLI) lub alternatywnie z KUKA Optional Network Interface (KONI). KONI ma tę zaletę, że umożliwia również wyraźne rozdzielenie sieci i rozwiązuje problem kilkukrotnie zajętych adresów IP. 

  Wszystkie roboty KUKA z systemem operacyjnym KSS 8.3 (lub nowszym) są natychmiast gotowe do obsługi iiQoT. 

 • Changelog (Lista zmian)

  Wykazanie zmian w systemie robota i programach robota w zdefiniowanym okresie. Korzystając z tych danych można śledzić ostatnie działania systemu w przypadku usterki. Dlatego dane te przyspieszają analizę przyczyn w przypadku przestoju robota w trakcie produkcji.

 • Fault Diagnosis (Diagnoza błędów)

  Wystarczą trzy kliknięcia, by przekazać pliki diagnostyczne KUKA bezpośrednio z iiQoT do KUKA. Użytkownik odnosi korzyść w postaci czasu zaoszczędzonego dzięki braku konieczności fizycznego pozyskiwania pliku (od biura do układu sterowania robota) oraz wdrażania i informowania nowych pracowników.

 • Menedżer kopii zapasowych

  Ręcznie zapisz dane aktualnego projektu roboczego w chmurze.
 • Efficiency Monitoring

  Wizualizacja przebiegu programu robota pod kątem czasu taktu i zużycia energii: Dzięki temu można rozpoznać wąskie gardła w czasie taktu, zużycie energii lub skutki zmian w programie.

Basic i Advanced: dwie wersje IIoT zapewniające większą produktywność i wydajność

Wersja KUKA iiQoT.Basic pozwala na wykorzystanie zalet rozwiązania IoT do monitorowania robota: Dowolna liczba robotów, brak ograniczeń czasowych. Za pomocą my.KUKA można samodzielnie połączyć całą flotę robotów z chmurą IIoT – bez wdrażania innych czujników lub podzespołów. Nie trzeba już ponosić dodatkowych kosztów, na przykład licencji. 

Dzięki płatnej wersji premium KUKA iiQoT.Advanced oprócz podstawowych funkcji oferujemy inne aplikacje, które umożliwiają dokładniejsze planowanie prac serwisowych i konserwacyjnych, unikanie przestojów, optymalizację cykli produkcyjnych i pomiar zużycia energii.

KUKA iiQoT.Advanced jest dostępny w całości od jesieni 2023 roku. W określonych warunkach klienci mogą wcześniej przetestować różne moduły. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

Uruchom teraz KUKA iiQoT.Basic

Zainstaluj teraz iiQoT.Basic i korzystaj z bezpłatnych funkcji podstawowych, aby efektywnie zarządzać flotą robotów w IIoT. Nie ma żadnych dodatkowych opłat.

Przykład: Potencjał oszczędności w obszarze analizy błędów

Chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ może mieć funkcja Condition Monitoring za pomocą IIoT na Twoją produkcję? Przetestuj efektywną analizę błędów za pomocą komputera oszczędnościowego. W tym celu wpisz średnie wartości maszyn w swojej produkcji opartej na pracy robotów. Skorzystaj przy tym z rzeczywistego środowiska produkcyjnego, w którym ma być stosowany KUKA iiQoT. 

Kalkulator oszczędności, zakres częściowy analizy błędów KUKA iiQoT
Wykrycie błędu:
Przesłanie pliku diagnostycznego do KUKA:
Ustalenie przyczyny błędu na robocie:
Najkrótszy czas buforowania w procesie produkcji:
Nieplanowane przestoje robotów w ciągu jednego roku:
Koszty awarii produkcyjnych na godzinę:

Wynik

Wynik opiera się na możliwym do osiągnięcia ograniczeniu nieplanowanych przestojów robota dzięki zastosowaniu funkcji analizy błędów KUKA iiQoT. Wartości graniczne i średnie odnoszą się do doświadczeń uzyskanych podczas działalności produkcyjnej. Wszystkie oszczędności są obliczane na podstawie zawartości bezpłatnego zakresu produktów KUKA iiQoT. Wszystkie wyniki dotyczą kompletnej floty robotów (a nie jednego robota).
0 Minut rocznie
Oszczędność czasu przez pracowników
0 Minut rocznie
Oszczędność czasu w przypadku awarii produkcyjnych
0 EUR rocznie
Oszczędność kosztów w przypadku awarii produkcyjnych

Uwaga:

 • Większa oszczędność czasu – jeszcze więcej czasu zaoszczędzonego przez pracowników w przypadku wszystkich analiz błędów robota KUKA.

 • Krótsze czasy buforowania – dostępne oszczędności z tytułu awarii produkcyjnych, jeśli nie występuje podany czas buforowania. 

 

Inne zalety:

 • Wsparcie samopomocy – lepsze zrozumienie robota KUKA i przebiegu procesu dzięki przejrzystości iiQoT.

 • Proste połączenie z serwisem klienta KUKA – trzy kliknięcia wystarczą, by przekazać pliki diagnostyczne robota do KUKA.

 • Szybkie zrozumienie – szybkie wyjaśnienie dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i opcjom nastawy.

 

WAŻNE: Kalkulator oszczędności KUKA iiQoT dostarcza ogólnych wytycznych dotyczących wpływu na zrobotyzowaną automatyzację. Wszystkie faktury opierają się na założeniach wynikających z doświadczeń obecnych klientów, zatem wszystkie dane są bez gwarancji. Klienci muszą precyzyjnie zmierzyć i obliczyć dokładną skalę oszczędności.

Mocne strony rozwiązania IIoT bazującego na chmurze


Gwarantujemy Ci bezpieczeństwo poprzez:

 • Połączenie z szyfrowaniem od końca do końca między bramką klienta a tenantem klienta
 • Korzystanie z najnowszych certyfikatów bezpieczeństwa Microsoft Azure
 • Biała lista istniejącej zapory sieciowej lub użycie dodatkowego tunelu VPN

Przekonaj się, jakie zyskasz korzyści:

 • Monitorowanie nieograniczonej liczby robotów KUKA
 • Brak kosztów KUKA (przy wyborze wirtualnej bramki Edge Gateway)
 • Połączenie wszystkich działających globalnie robotów KUKA na jednej platformie

Wymagania systemowe dla aplikacji IIoT

Aby podłączyć swoje roboty do iiQoT.Basic lub iiQoT.Advanced, musisz posiadać konto My.KUKA i spełniać następujące warunki:

 • Wymagania robota

  Wyposażenie techniczne robotów

  • System operacyjny w wersji KSS 8.3 (lub nowszej)
  • Wstępnie zainstalowany bezpłatny pakiet technologiczny KUKA.DeviceConnector (wersja 2.1.10 lub nowsza)
 • Infrastruktura informatyczna klienta

  Połączenie sieciowe

  • Dostęp do internetu
  • Dostęp do KLI (złącze przewodu KUKA) lub KONI (opcjonalne złącze sieciowe KUKA)
 • KUKA iiQoT Tenant

  Tenant klienta

  • Własny tenant klienta
  • Klient posiada uprawnienia administracyjne
  • Firma KUKA ponosi wszystkie koszty hostingu w chmurze dla klienta
 • Bramka chmury

  Dwie opcje bramki chmury

  • Instalacja wirtualnej bramki
  • Uzyskaj „KUKA Connectivity Box typu A V2” oraz „Licencję iiQoT” i zainstaluj bramkę fizyczną