Alegeți locația:

Štát

KUKA își atinge obiectivele și implementează măsuri de eficiență

28 martie 2019


 • Nivelul comenzilor noi a scăzut cu 8,5 %, la 3,3 miliarde de euro

 • Veniturile au scăzut cu 6,8 %, la 3,2 miliarde de euro

 • EBIT înainte de alocările prețurilor de achiziție, de investițiile de creștere și înainte de cheltuielile de reorganizare este de 96,4 milioane de euro (marja EBIT: 3,0 %)

 • Câștigurile după impozitare sunt de 16,6 milioane de euro

 • Măsurile de creștere a eficienței au început

 • KUKA plănuiește să reducă anul acesta în total 350 de locuri de muncă cu normă întreagă în Augsburg

 • Guidance 2019: Venituri de peste 3,3 miliarde de euro și marja EBIT de aproximativ 3,5 % înainte de evaluarea finală a cheltuielilor de reorganizare în curs

  Exercițiul financiar 2018 a adus multe provocări pentru KUKA. Începând cu al patrulea trimestru, s-a resimțit din ce în ce mai mult încetinirea creșterii economice, iar clienții noștri au fost mai reticenți cu privire la deciziile de investiții. În plus, au rezultat influențe negative din afacerea proiect. Prin urmare, KUKA a adaptat previziunile pentru exercițiul financiar precedent și a inițiat un pachet de măsuri imediate.

  „Depunem eforturi foarte mari pentru eficiența noastră, menținând disciplina strictă a costurilor și concentrându-ne mai mult pe nevoile concrete ale clienților noștri de pe piețele regionale”, explică Peter Mohnen, președintele Consiliului de administrație al KUKA AG. „Pentru aceasta, vom implementa în mod consecvent planul de acțiune inițiat.”

  În exercițiul financiar precedent, grupul KUKA a avut un nivel al comenzilor noi în valoare de 3.305,3 milioane euro, cu 8,5 % sub nivelul anului precedent (2017: 3.614,3 milioane de euro). Acest lucru s-a datorat, în principal, încetinirii generale notabile a creșterii economice pe două dintre piețele noastre de interes, industria automobilelor și industria electronică. Nivelul de comenzi noi a fost înregistrat în principal în Europa.

  Veniturile grupului KUKA au atins în 2018 o valoare de 3.242,1 milioane de euro. Comparativ cu anul precedent, când s-au înregistrat 3.479,1 milioane euro, cifra de afaceri a scăzut cu 6,8 %. Și aici s-a resimțit o scădere pe piețele noastre de interes. Cu ajutorul industriei automobilelor și al industriei electronice, KUKA generează mai mult de jumătate din cifra de afaceri. La aceasta se adaugă încetinirea creșterii în China, una dintre cele mai importante piețe de desfacere.

  Raportul Book-to-Bill Ratio dintre nivelul de comenzi noi și venituri de la nivelul grupului  a fost de 1,02 în exercițiul financiar 2018 (2017: 1,04) fiind peste 1 și semnalizând un nivel bun de utilizare a capacităților.

  Volumul comenzilor grupului KUKA au atins la finalul anului 2018 o valoare de 2.055,7 milioane de euro. Aceasta reprezintă o ușoară scădere de 4,7% în comparație cu anul precedent (2017: 2.157,9 milioane de euro) și indică un nivel bun de utilizare a capacităților în anul 2019.

  Grupul KUKA a generat câștiguri înainte de dobânzi și impozite (EBIT), înainte de alocările prețurilor de achiziție, de investițiile de creștere și de cheltuielile de reorganizare, în valoare de 96,4 milioane de euro (2017: 148,3 milioane de euro). Acesta corespunde unei marje EBIT de 3,0% (2017: 4,3 %). Luând în considerare toate cheltuielile din anul 2018, câștigurile înainte de dobânzi și impozite din cadrul grupului KUKA au fost în valoare de 34,3 milioane de euro (2017: 102,7 milioane de euro). Marja EBIT a fost, în consecință, de 1,1 % (2017: 3,0 %). Scăderea s-a datorat, de asemenea, deteriorărilor proiectului și măsurilor de creștere a profitabilității. 

  În exercițiul financiar 2018, Free Cashflow-ul din cadrul grupului KUKA a fost de -213,7 milioane de euro. Comparativ cu anul precedent, cifra este de -135,7 milioane de euro. Printre altele, creșterea activității de investiții în clădirile noi de producție, modernizarea unei unități de producție și creșterea capitalului Trade Working Capital au avut un impact asupra Free Cashflow-ului. 

  În anul de referință, grupul KUKA are 14.235 de angajați. Așadar, numărul angajaților a înregistrat nivelul anului precedent (2017: 14.256).

  Pachet de măsuri în aplicare 

  KUKA se adaptează condițiilor cadru modificate și implementează în mod consecvent planul de acțiune deja inițiat în luna ianuarie. În acest scop, a fost întocmit un program de eficiență, care are drept obiectiv economisirea a 300 de milioane de euro până în 2021. Pentru anul 2019, a fost deja identificată o sumă mare de două cifre în milioane de euro. Prin economii se prevede, de asemenea, reducerea personalului de la sediul principal din Augsburg, aspect inevitabil din cauza situației actuale.

  KUKA plănuiește să reducă anul acesta în total 350 de locuri de muncă cu normă întreagă în Augsburg. Reducerea se concentrează în primul rând pe așa-numitele zone indirecte și trebuie efectuată, pe cât posibil, într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social.

  „Suntem conștienți că aceasta nu va fi o cale ușoară”, a afirmat Peter Mohnen, președintele Consiliului de administrație. De aceea, acordăm o deosebită atenție procesului de luare a deciziilor și ne consultăm cu reprezentanții angajaților. Suntem conștienți de responsabilitatea noastră și suntem preocupați de viitorul KUKA.” 
  În China, compania se concentrează pe construirea de asocieri în participațiune (Joint Ventures) și acolo vom dezvolta noi produse pentru piața locală.
  În domeniul cercetării și al dezvoltării, s-a stabilit o ordine clară a priorităților și s-a acordat atenție la nivel global. Structura organizațională a fost ajustată pentru a îmbunătăți colaborarea la nivel global și pentru a pune clienții pe primul plan. 

  Guidance 2019

  Date fiind previziunile economice curente și condițiile cadru, precum și ținând cont de potențialul de risc și oportunitate, KUKA se așteaptă la o ușoară creștere a cererii în exercițiul financiar 2019. Se așteaptă o creștere mai ales din Asia, în special din China. Europa și America ar trebui să înregistreze o ușoară creștere pozitivă. La nivel sectorial, KUKA se așteaptă ca piețele de desfacere ale General Industry să înregistreze o creștere comparativ cu anul precedent. Cererea în industria automobilelor ar trebui să fie stabilă. Apar incertitudini mai ales din cauza dezvoltării economice și politice actuale. Acest lucru afectează, de asemenea, cele mai mari piețe de desfacere pentru robotică din lume, cum ar fi industria automobilelor și industria electronică, de ale căror dezvoltări ținem cont.

  Pe baza condițiilor cadru actuale și a ratelor de schimb, KUKA se așteaptă la o cifră de afaceri puțin mai mare în anul 2019, de aproximativ 3,3 miliarde de euro. Având în vedere condițiile cadru economice actuale și dezvoltarea preconizată a sectorului de afaceri, grupul KUKA se așteaptă să obțină o marjă EBIT de aproximativ 3,5 %, înainte de reevaluarea finală a cheltuielilor de reorganizare în curs. 

  Raportul anual complet pe 2018 este disponibil la adresa:
  www.kuka.com/en-de/investor-relations/reports-and-presentations

Cifre ale grupului KUKA

în milioane de euro

2014

2015

2016

2017

2018

Nivelul de comenzi noi

2.229,0

2.838,9

3.422,3

3.614,3

3.305,3

Volumul comenzilor

1.702,5

1.639,0

2.048,9

2.157,9

2.055,7

Venituri

2.095,7

2.965,9

2.948,9

3.479,1

3.242,1

EBIT

141,8

135,6

127,2

102,7

34,3

% din cifra de afaceri

6,8

4,6

4,3

3,0

1,1

% din capitalul angajat (ROCE)

28,8

20,0

16,2

10,9

2,9

Cheltuieli extraordinare*

-

28,0

31,9

48,7

EBIT ajustat*

141,8

135,6

155,2

134,6

83

EBIT ajustat* în % din cifra de afaceri

6,8

4,6

5,3

3,9

2,6

EBIT ajustat* în % din capitalul angajat (ROCE)

28,8

20,0

19,8

14,2

7

EBITDA

185,3

259,1

205,3

180,2

121,2

% din cifra de afaceri

8,9

8,7

7,0

5,2

3,7

 Cheltuieli extraordinare*

-

28,0

31,9

48,7

EBITDA ajustat*

185,3

259,1

233,3

212,1

169,9

EBITDA ajustat* în % din cifra de afaceri

8,9

8,7

7,9

6,1

5,2

(media) Capital angajat

492,0

676,8

783,0

950,4

1.185,0

Angajați (31.12.)**

12.102

12.300

13.188

14.256

14.235

* 2016: În contextul ofertei de preluare a Grupului Midea; 2017: În contextul investițiilor de creștere; 2018: În contextul investițiilor de creștere și al cheltuielilor de reorganizare
** Numărul angajaților se bazează pe calculele FTE (Full Time Equivalent) în întregul raport anual.

Cifre KUKA Robotics

în milioane de euro

2014

2015

2016

2017

2018

Nivelul de comenzi noi

805,5

891,2

1.088,8

1.223,3

1.202,9

Volumul comenzilor

241,5

233,4

316,1

331,2

332,8

Venituri

834,6

909,6

993,5

1.200,6

1.182,4

EBIT

88,9

100,2

100,7

133,1

134,4

% din cifra de afaceri

10,7

11,0

10,1

11,1

11,4

% din capitalul angajat (ROCE)

53,1

56,6

51,7

56,4

40,6

EBITDA

112,0

126,1

123,2

157,2

162,8

% din cifra de afaceri

13,4

13,9

12,4

13,1

13,8

Capital angajat                                         

167,3

177,1

194,9

235,9

330,8

Angajați (31.12.)

3.644

4.232

4.726

5.010

5.399

Cifre KUKA Systems

în milioane de euro

2014

2015

2016

2017

2018

Nivelul de comenzi noi

1.456,0

1.428,1

1.644,6

1.530,2

1.313,7

Volumul comenzilor

955,4

923,2

1.139,3

1.073,4

1.001,9

Venituri

1.285,6

1.471,7

1.395,5

1.579,2

1.301,5

EBIT

80,2

114,7

91,3

17,8

-32,8

% din cifra de afaceri

6,2

7,8

6,5

1,1

-2,5

% din capitalul angajat (ROCE)

67,9

87,9

42,8

6,3

-9,9

EBITDA

97,4

135,6

113,5

34,5

-17,0

% din cifra de afaceri

7,6

9,2

8,1

2,2

-1,3

Capital angajat

118,1

130,5

213,1

281,9

331,5

Angajați (31.12.)

5.81

5.146

5.189

5.459

4.811

Cifre KUKA Swisslog

în milioane de euro

2014*

2015

2016

2017

2018

Nivelul de comenzi noi

551,8

742,6

926,2

835,5

Volumul comenzilor

517,2

491,0

624,7

768,3

747,5

Venituri

620,8

593,5

763,7

819,3

EBIT

-45,9

4,8

10,4

-16,3

% din cifra de afaceri

-7,4

0,8

1,4

-2,0

% din capitalul angajat (ROCE)               

-14,5

1,5

3,0

-4,3

EBITDA

24,5

28,2

36,8

9,2

% din cifra de afaceri

3,9

4,8

4,8

1,1

Capital angajat

154,6

315,9

317,4

346,8

383,5

Angajați (31.12.)

2.369

2.555

2.679

2.904

3.075

* Swisslog a fost consolidat pentru prima dată pe 31 decembrie 2014.