Vyberte si svoje miesto:

Štát

Nové cesty pro středně velké firmy: Zinkovna rozšiřuje své portfolio o svařovací buňku

Rozsáhlejší podpora zákazníků, vytváření nových zakázek a celkový růst společnosti: Švábská zinkovna Sulz, která patří do skupiny Lichtgitter, to zvládá pomocí svařovacího robota. Umožnil to systémový partner KUKA KIWI-Automations GmbH a kompaktní svařovací buňka značky KUKA.


Přesvědčivě kvalitní švy pomocí svařovacího robota rychlostí blesku

To, že zinkovna svařuje ocelové díly, je neobvyklé. Základním úkolem zinkoven spočívá v žárovém nebo odstředivém zinkování pro ochranu ocelových dílů před korozí. Společnost Verzinkerei Sulz GmbH z města Sulz am Neckar ve Schwarzwaldu ovšem nabízí se svým svařovacím robotem a buňkou mnohem více. Každý, kdo sleduje robota KR CYBERTECH nano při práci, by nepředpokládal, že tento typ úkolu je zde naprostou novinkou. Svařovací robot sebevědomě a přesně spojuje pomocí svařovacího zařízení osmihranný hranol s kompaktní ocelovou deskou. Oba svařovací procesy jsou hotové během 90 sekund. Jeden ze zaměstnanců odebírá hotové výrobky a nahrazuje je dvěma novými. „Kvalita svarů je vynikající,“ říká Bernd D. Euschen, generální ředitel zinkovny Sulz, o robotickém řešení se svařovacím robotem KR CYBERTECH nano.

Automatizované svařování ve středně velkých firmách

Svařovací robot přináší zinkovně Sulz výhody při získávání nových zakázek.

Dlouhé vzdálenosti představují impuls pro automatizovanou výrobu

Svařované montážní sestavy, na kterých se používá KR CYBERTECH nano, se vyznačují svou všestranností a odolností. Jedná se o adaptéry pro svařované připojení k ocelovým nosníkům, navařovacím plechům nebo jiným přípojným bodům. Jsou vhodné pro výrobu závěsů, vazníků a jiných konstrukcí v budovách a na stavbách. V minulosti, uvádí Euschen, byly tyto montážní sestavy dodávány se svary různé kvality. Ale to se také stále měnili smluvní výrobci a někdy se svařování provádělo ručně, někdy pomocí robotů.
Zinkovna Sulz si uvědomila následující: Roboty mohou během velmi krátké doby posunout automatizaci v německých středně velkých firmách o značný kousek vpřed.

Výhoda: stálá kvalita, méně dopravy

K tomu účelu nechával zákazník jednotlivé komponenty převézt kamionem do východní Evropy ke svařování. Po svaření kamion přepravil svařené montážní sestavy do zinkovny Sulz ve Schwarzwaldu k pozinkování, balení a expedici. „To znamená, že náš zákazník musel dvakrát týdně vyexpedovat po silnici 40 tun nákladu," vysvětluje Euschen. To se mu ovšem vůbec nezamlouvalo a hledal pro tento úkol nového poskytovatele služeb, „nejlépe v blízkém okolí“. A tak Euschen a jeho tým přišli s následujícím nápadem: „Proč tento úkol nezrealizovat přímo tady v Sulz am Neckar?"
Dokonalá souhra: Buňka svařuje, zaměstnanci kontrolují a zinkují svařované montážní sestavy zákazníků.
Kompaktní svařovací buňka je také ideální pro malé velikosti šarží.

Automatizované svařování jako novinka pro tradiční firmu

Euschen připouští, že tato cesta byla pro jeho odvětví neobvyklá: „V každém případě nevíme o žádné jiné zinkovně v Německu, která by také disponovala svařovacím robotem.“ Přesto potenciální zakázka zněla zajímavě a možnost úspory tisíců kilometrů přepravy a spousty emisí CO2 v budoucnu byla velmi lákavá. Pro Euschena a jeho tým bylo tedy jasné: „Půjdeme do toho“ – na podporu dobrého zákazníka a jako společnost se zaměřením na zpracování šetřící zdroje. Společnost se zhruba padesátiletou zkušeností v oblasti zinkování se tak postavila zcela nové výzvě.
Vysoká rychlost svařování a dlouholeté zkušenosti: svařovací robot KR CYBERTECH nano.

Integrace svařovacího robota do výroby

Hned od začátku bylo jasné: Tuto zakázku je třeba automatizovat. Plánované zadání úkolu do kompetence jednoho z 65 zaměstnanců v zinkovně nepřicházelo v úvahu. Ve firmě ani v celém regionu totiž žádné svářeče nenajdete. Bernd D. Euschen ale věděl, že roboty dokážou mimo jiné provádět laserové svařování, svařování třením a svařování v ochranné atmosféře a neustále se zdokonalují. A aby zůstal věrný zásadě krátkých vzdáleností, hledal nyní Euschen kompetentního integrátora v blízkém okolí. Tak se seznámil s Christophem Wellem, výkonným ředitelem společnosti KIWI-Automations GmbH v Oberkirchu v Badenu, která vzešla z konstrukční kanceláře v roce 2006 a od roku 2016 je systémovým partnerem KUKA. Christoph Welle a jeho tým byli okamžitě nadšenou součástí projektu.
Kompaktní a důkladně promyšlené: Bernd D. Euschen (vlevo) a Christoph Welle se dohodli na svařovací buňce KUKA, kterou lze snadno a rychle integrovat.

Automatizované svařování plechu, nerezové oceli a dalších výrobků

„Úkolem bylo svařovat různé produkty celé výrobní řady relativně vysokou rychlostí a se stálou kvalitou,“ vzpomíná Christoph Welle. „Ruční svařování těchto množství až 10 000 dílů za měsíc nebylo nikdy tématem. Další specifikace zahrnovaly konzistentní kvalitu, které lze dosáhnout pomocí robota, a flexibilitu s výměnnými zařízeními na strojích. Navrhli jsme je jako sadu takovým způsobem, že lze zařízení rychle upravovat a měnit program pro různé části výrobních řad. Tímto způsobem lze nový produkt zpracovat po velmi krátké době přípravy.“
U ručního svařování se kvalita svarů liší. To není případ svařovacího robota.

Dobré propojení středně velkých firem a Průmyslu 4.0

Bernd D. Euschen dodává: „Naším požadavkem na zařízení bylo, aby bylo kompaktní. Chtěli jsme udělat první kroky směrem k robotickému svařování, poučit se z něj a vybudovat patřičné know-how. Bylo pro nás také důležité, aby byly vzaty v úvahu všechny věci související s bezpečností.“ Ukázalo se jako velmi užitečné, že tým KUKA odpovědný za tuto práci měl odborné znalosti v oblasti svařování. Vyplatilo se také, že systémový integrátor spolupracuje s mnoha společnostmi v oboru zpracování plechu a zná toto odvětví dokonale. Tak bylo také nalezeno správné řešení pro zinkovnu Sulz a jejího klienta.
Robot výrazně zlepšil procesy zpracování plechu prostřednictvím automatizovaného svařování.

To, že nyní umíme i svařovat, nám přineslo další zakázky v oblasti zinkování. Podařilo se nám posílit naše klíčové procesy.

Bernd D. Euschen, generální ředitel zinkovny Sulz

Nejmenší buňka pro svařování se správnou velikostí

Rozhodnutí padlo ve prospěch kompaktní buňky. Je dlouhá 3 980 mm, široká 2 365 mm a vysoká 2 445 mm a nabízí tak hodně výkonu při malých rozměrech. V buňce pracuje robot KR CYBERTECH nano. Štíhlý robot s minimálním rušivým rádiem zaujme nejmenším centrálním zápěstím ve třídě robotů, vysokou přesností opakování a velkou flexibilitou. Euschen a Welle zvolili jako svařovací systém spolehlivý a komunikační TPS 400i od společnosti Fronius. Euschen byl spokojený s ruční točnicí jako polohovačem, na které jsou umístěna svářecí zařízení, a s řídicím systémem robota KR C4 small size. Pomocí softwaru KUKA.Sim bylo předem zkontrolováno nastavení svarových švů a doby cyklů. Následně Euschen hledal a našel ve svém týmu zaměstnance pro nakládání a vykládání buňky, najal nového zaměstnance se znalostmi programování a projekt mohl začít.

Digitální produkty doplňují svařovací roboty

Software KUKA.ArcTech doplňuje robotický systém o intuitivní příkazy, strukturované nabídky a praktická stavová tlačítka, která umožňují jednoduché obloukové svařování v ochranné atmosféře s vysokou přesností. A to s velkým úspěchem: „Svařování trvá méně než minutu,“ říká spokojeně Bernd D. Euschen. V závislosti na typu ocelové základové desky Euschen počítá, že každý měsíc je připraveno 5 000 až 10 000 dílů ke zinkování. „Za rok," dodává, „máme téměř šesticiferná čísla." 
Se správným softwarem lze digitalizaci ve středně velkých firmách podporovat efektivně a flexibilně.
Bilance po devíti měsících je tak velmi kladná: „Počítali jsme, že návratnost investice bude trvat 2,5 roku, ale věříme, že se nám to podaří za rok a půl až dva. To, že nyní umíme i svařovat, nám přineslo další zakázky v oblasti zinkování. Podařilo se nám posílit naše klíčové procesy.“

Dokonalé svarové švy a nevelké investice

V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků se Euschen domnívá, že pro mnoho malých a středních podniků neexistuje způsob, jak se vyhnout automatizaci. Povzbuzuje ostatní podnikatele: „Můžete říci velmi jasně: Investiční náklady jsou zvládnutelné, ale možnost udělat první kroky, vybudovat know-how a získat první dobré zakázky je velmi vysoká.“ Christoph Welle je také spokojen: „Pro nás jako výrobce zařízení je tento projekt velmi dobrým pilotním projektem, který má ukázat ostatním společnostem, že začít s automatizací nemusí být nijak obtížné. Že není třeba mít obavy, ale že do tohoto úkolu lze pomalu dorůst, a to i jako malá firma.“ 
Svařovací buňka diverzifikovala hlavní činnost zinkovny.
Dodává, že obě společnosti zažily firmu KUKA jako „spolehlivého, kompetentního partnera jak v oblasti automatizace, tak v oblasti svářečských kvalifikací. Tým nám poskytl velmi dobrou podporu, pokud jde o programování svařování a optimalizaci svařování." To byl jediný způsob, jak při pohledu na svařovacího robota vytvořit dojem, že se zde svařování provádělo odjakživa.

Další nápady pro automatizaci a digitalizaci

Pracovníci zinkovny Sulz plně podpořili rozhodnutí integrovat svařovacího robota – koneckonců nedošlo ke ztrátě žádného pracovního místa. Naopak. „Najali jsme nové zaměstnance kvůli zařízení a svařovacímu robotu, protože jsme si byli vědomi, že zde musíme vybudovat know-how,“, referuje Euschen. „Celkem lze říci, že naši zaměstnanci mají o automatizační řešení velký zájem a vnímají je velmi, velmi kladně. Vidí totiž, že se vydáváme novými cestami a snažíme se tak zajistit pracovní místa." Zákazník, pro kterého je svařovací robot tak široce využíván, navíc slibuje další zakázky. A další potenciální zákazníci už klepou na dveře. Bernd D. Euschen a jeho tým již plánují další automatizační řešení s KUKA společně s firmou KIWI-Automations.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.