Vyberte si svou polohu:

Země

U firmy Heidenreich & Harbeck odstraňují roboty KUKA díky detekování obrysů nedefinované otřepy odlitků

Od roku 1927 vyrábí v Möllnu firma Heidenreich & Harbeck náročné odlitky. 


Podnik vyvíjí, odlévá a obrábí vysoce kvalitní komponenty v malých i velkých sériích. U firmy Heidenreich & Harbeck mohou zákazníci získat odlité komponenty připravené k montáži až do hmotnosti 16 tun na jediném místě.


Nedefinované otřepy odlitků se opracují

Pro tradiční podnik vyvinula firma Boll Automation automatizační řešení, při kterém je umožněn plně automatizovaný proces dokončovacího obrábění, založený na použití robotů i přes nedefinované vytváření otřepů odlitků.

Technologie kontroly pro roboty KUKA

Dosud ztěžovalo a částečně i znemožňovalo nedefinované vytváření otřepů odlitků automatizaci dokončovacího obrábění s podporou robotů. Nově nalezené řešení umožnilo se s touto výzvou úspěšně vyrovnat. Robot KUKA Foundry namontovaný na konzoli u firmy Heidenreich & Harbeck je vybaven více obráběcími agregáty pro čištění a obrušování otřepů odlitků.

Když je otřep přesně určen, zahájí robot přesné dokončovací obrábění s vysokou přesností opakování. Specialisté na robotiku firmy Boll Automation překonali úspěšně překážku danou nedefinovatelností odlitků díky technologii kontroly a umožnily tak cílené dokončovací obrábění.

Robot KR QUANTEC opracovává odlitky různými nástavci nástrojů v závislosti na obrysu otřepu.

Roboty Foundry pro drsné podmínky

Použitý robot KUKA KR 120 R2900 F extra byl vybaven nejen výměnným systémem pro upínání obráběcích nástrojů, ale navíc také systémem senzorů, který detekuje přesnou polohu různých obrysů otřepů. Použitý šestiosý robot pochází z řady KUKA KR QUANTEC a používá se v provedení Foundry. Roboty KUKA KR QUANTEC jsou mimořádně kompaktní a umožňují prostorově úsporné koncepce buněk.

Kromě toho se 29 základních typů robotů této řady vyznačuje svým rozsahem nosností od 90 do 300 kg, dosahy od 2 500 do 3 900 mm a dlouhými intervaly údržby až 20 000 provozních hodin. Všechny modely spočívají na kompaktním podstavci s takřka identickým schématem otvorů k připevnění k základu. Provedení Foundry přináší ještě několik dodatečných předností, které byli vyvinuty speciálně pro slévárny:

Díky použití speciálních laků má robot povrch odolný proti vysoké teplotě, korozi, louhům a kyselinám a rovněž speciální těsnění na přírubách motoru a převodovky. Zápěstí robotu Foundry, které drží uchopovací nástroje vyrobené ze speciální žáruvzdorné oceli, jsou nalakovány speciální hliníkově bílou barvou, která umožňuje větší odolnosti vůči vysokým teplotám v této obzvláště kritické oblasti. Pro nasazení ve velmi drsných okolních podmínkách je navíc důležité, aby byla elektronika v robotu dlouhodobě chráněna proti prachu a nečistotám. K tomuto účelu se zvláště osvědčilo vytvoření atmosférického přetlaku ve skříni.

Humánnější organizace pracoviště a optimální kvalita

Kombinací robotu a tříosé polohovací jednotky s nosností 750 kg dosahuje zařízení nejvyšší míry flexibility, protože je schopno odstraňovat otřepy ze všech stran nejrůznějších odlitků. To značně zrychluje doby cyklu v dokončovacím obrábění na nejtěsnějším prostoru. Další přednosti nového automatizačního řešení: individuální dokončovací obrábění řízené robotem je optimalizované na příslušný obrobek.
Kombinace robotu a polohovací jednotky dovoluje zpracování dílů ze všech stran.
Díky tomu lze zlepšit kvalitu a udržovat ji trvale na vysoké úrovni, šetřit nástroje a i přes různé formování otřepů je dosahováno vysoké přesnosti opakování. V neposlední řadě mohla firma Heidenreich & Harbeck vytvořit díky novému automatizačnímu řešení přijatelnější pracoviště pro zaměstnance.
Použití speciálních laků dovoluje použít provedení Foundry i v drsných podmínkách slévárny.  

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.