Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA Industries Roboter verputzt Staplergabeln bei Kaup

KUKA začišťuje vidlice vysokozdvižných vozíků u firmy Kaup

Firma Kaup vyrábí a prodává ročně 40.000 nesených vysokozdvižných vozíků renomovaným společnostem nabízejícím vysokozdvižné vozíky. Sem spadá přibližně 8.000 vidlic, které se musí vyrobit. Po svařování bylo pro optimální konečnou úpravu doposud nutné zdlouhavé ruční začišťování. Jedinečná linka od KUKA nyní automatizuje tuto práci, pro kterou předtím na trhu neexistovaly žádné reference.


Výchozí situace

V Aschaffenburgu vyrábí firma Kaup na ploše 43.000 m² nejrůznější „ruce“ pro vysokozdvižné vozíky všech známých výrobců, například i nástavbové díly jako paletovací stroje pro více palet, upínací ramena, čelisti na zvedání krabic a sudů. 8.000 standardizovaných vidlic pro vysokozdvižné vozíky vzniká pomocí svařovacího robotu na vidlice na lince, kterou vyvinula a nainstalovala KUKA. Díky automatizovanému svařování obou plechů o tloušťce mezi 40 a 80 mm vzniká polotovar vidlice ve tvaru L. V následujících krocích se vidlice rozměrově správně opracují a svařovaná místa se zušlechtí při konečné úpravě.

Úloha

Začišťování připravených polotovarů vidlic byla v minulosti těžká práce, kterou u firmy Kaup v podstatě prováděli ručně dva zaměstnanci ve střídajících se směnách. „V roce 2014 nám bylo jasné, že se stále více blíží termín, ve kterém oba tito zaměstnanci odejdou do zaslouženého důchodu“, vysvětluje vedoucí výroby Ernesto Martin. „Dnes je již sotva možné najít pracovníky, kteří jsou ochotni dennodenně vykonávat tak tělesně namáhavou práci. Mluvíme zde o více než 40 vidlicích denně! To bylo jedním z důvodů, abychom se začali bavit s naším dlouholetým partnerem KUKA o automatizačním řešení.

Dalším důvodem bylo, že čas potřebný na začišťování se u nás – stejně jako u mnoha dalších firem – nikdy nedostal do výpočtů dob taktů. U svařovacích procesů se počítají sekundy, ale ruční začišťování trvalo tak dlouho, jak to bylo nutné. Tak byly tyto pomocné práce v konečném důsledku úzkým místem ve výrobním cyklu."

Řešení

Nejedná se o jednoduchý úkol, protože požadovaný výsledek, díky kterému je pozdější dodatečné opracování zbytečné, je závislý na obrovském množství parametrů, postupech, naměřených hodnotách, analýzách opotřebení nástrojů a zkušenostech. Společnost KUKA koncipovala a nainstalovala linku na základě získaných zkušeností ze strany zákazníka a vlastních specialistů na automatizaci.

V lince se dvěma stanicemi tvoří robot centrální prvek. Přes systém výměny nástrojů je schopen provádět všechny příslušné začišťovací práce. Do každé stanice vloží pracovník pomocí jeřábu vždy dva polotovary vidlice.
Anlage mit Messtaster um vor Schleifvorgang Parameter anzugleichen
Měřicím dotykovým čidlem, které robot převzal ze stanice pro výměnu nástrojů, se zjistí skutečné hodnoty každé vidlice.
U takových dílců nelze při přípravné výrobě zabránit určitým tolerancím, proto si podá robot ze stanice pro výměnu nástrojů dálkově ovládané dotykové čidlo a najede na příslušné body. Výsledky měření slouží jako opravný prostředek pro uložený program dílce. Následuje výměna nástroje, při které se použije bruska s vějířovým kotoučem. Ta je poháněna,stejně jako následující nástroje, stlačeným vzduchem. Tak pracují pružněji, co se týká tolerancí dílů. Program upravuje přítlak v závislosti na nástroji a dílci.

Poklesne-li opotřebením průměr brusného kotouče pod minimální průměr, vymění se ve stanici pro výměnu nástrojů za nový. Jemné broušení provádí robot na vnitřním koutovém svaru vidlice pomocí vějířové brusky, kterou si vezme po odložení brusného kotouče.

Referenční linka pro KUKA

Nová robotizovaná linka nyní začišťuje odchylky z předcházejícího mechanického obrábění i z tolerance dílů pomocí pneumatických nástrojů. Největší výzvou bylo stanovení jednotlivých parametrů. Přibližně srovnatelné zařízení neexistovalo, a tak nakonec vznikly referenční programy, které Kaup postupně rozšiřuje svým vlastním know-how a přizpůsobuje dalším úkolům a dílům. V aplikacích jsou uloženy informace jako úhel nastavení nástroje, přítlak, posuv, odběr materiálu na jeden cyklus broušení, očekávaná životnost a také přizpůsobené kmitavé pohyby, aby se odbrousily póry brusného kotouče a brusného papíru.
Werkzeugwechselstation mit Messeinrichtung und Fächerschleifer
Stanice pro výměnu nástrojů s měřicím zařízením ke kontrole průměru brusných kotoučů.

S pomocí KUKA jsme provedli automatizaci velmi neoblíbeného, tělesně namáhavého, hlučného a prašného výrobního kroku. Lidé budou takovéto začišťovací práce provádět již jen tehdy, když se bude jednat o neobvyklé speciální díly. Současně jsme mohli pomocí nové linky zvýšit rychlost asi o 50 procent, protože jeden cyklus trvá jen 8 minut.

Ernesto Martin, vedoucí výroby u Kaup

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.