Válassza ki a helyét:

Ország

A KUKA AG felügyelőbizottsága tizenkét tagból áll, akik közül hat tagot a közgyűlés választ, hat tag megválasztása pedig az együttdöntési jogról szóló törvény alapján történik.

A felügyelőbizottság vezetése saját tagjaiból egy elnököt és legalább egy helyettest választ. A választás mindig a választott felügyelőbizottsági tagok hivatali idejére szól. Ha valamelyikük a hivatali ideje alatt kilép a felügyelőbizottságból, helyére haladéktalanul új tagot kell választani.

A munkavállalók képviselőinek 2023. március 28-i és a részvényesek képviselőinek a 2023. május 3-i közgyűlésen történt megválasztása után a társaság felügyelőbizottsága a 2028. évi rendes közgyűlésig tartó hivatali időre alakult meg.

A felügyelőbizottság az együttdöntési jogról szóló törvény 27. § (3) bek. alapján egy bizottságot hoz létre. A felügyelőbizottság saját tagjaiból további bizottságokat alkothat és meghatározhatja azok feladatait és hatáskörét. Amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, a bizottságok döntési jogkörrel is felruházhatók.