Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rada nadzorcza KUKA Aktiengesellschaft składa się z dwunastu członków, z których sześciu jest wybieranych w walnym zgromadzeniu, a kolejnych sześciu jest powoływanych zgodnie z prawem o współdecydowaniu.

Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i przynajmniej jednego zastępcę. Wyboru dokonuje się na czas kadencji wybranych członków rady nadzorczej. Jeśli któryś z nich w czasie swojej kadencji zostanie wykluczony z rady nadzorczej, należy niezwłocznie wybrać nową osobę w miejsce osoby wykluczonej.

Po wybraniu przedstawicieli pracowników dnia 10.04.2018 i przedstawiciela akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu dnia 06.06.2018 rada nadzorcza spółki została ukonstytuowana na czas kadencji, który kończy się wraz z corocznym walnym zgromadzeniem w 2023 roku.

Rada nadzorcza powołuje komitet zgodnie § 27 ust. 3 prawa o współdecydowaniu. Rada nadzorcza może oddelegowywać swoich członków do komitetów i określać ich zadania oraz uprawnienia. Komitetom można również nadawać uprawnienia decyzyjne, jeśli jest to dozwolone prawnie.

Używamy plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (więcej na ten temat), aby zaoferować Państwu jak najlepszą obsługę online. W przypadku gdy będą Państwo dalej korzystać z naszej strony, będziemy wykorzystywać tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Jeżeli klikną Państwo „OK, odkryj KUKA”, wyrażają Państwo zgodę dodatkowo na zastosowanie reklamowych plików cookie. Klikając na „Ustawienia plików cookie”, mogą Państwo wybrać, jakie pliki cookie będą wykorzystywane.

Ustawienia plików cookie