Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rada nadzorcza KUKA Aktiengesellschaft składa się z dwunastu członków, z których sześciu jest wybieranych w walnym zgromadzeniu, a kolejnych sześciu jest powoływanych zgodnie z prawem o współdecydowaniu.

Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i przynajmniej jednego zastępcę. Wyboru dokonuje się na czas kadencji wybranych członków rady nadzorczej. Jeśli któryś z nich w czasie swojej kadencji zostanie wykluczony z rady nadzorczej, należy niezwłocznie wybrać nową osobę w miejsce osoby wykluczonej.

Po wybraniu przedstawicieli pracowników dnia 2023-03-28 i przedstawiciela akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu dnia 2023-05-03 rada nadzorcza spółki została ukonstytuowana na czas kadencji, który kończy się wraz z corocznym walnym zgromadzeniem w 2028 roku.

Rada nadzorcza powołuje komitet zgodnie § 27 ust. 3 prawa o współdecydowaniu. Rada nadzorcza może oddelegowywać swoich członków do komitetów i określać ich zadania oraz uprawnienia. Komitetom można również nadawać uprawnienia decyzyjne, jeśli jest to dozwolone prawnie.