Alegeți locația:

Štát

Consiliul de supraveghere al companiei KUKA Aktiengesellschaft este format din 12 membri, și anume 6 membri aleși de Adunarea Generală și 6 membri aleși conform Legii germane privind co-determinarea.

Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte și cel puțin un vice-președinte. Alegerile se desfășoară pentru mandatul acestor membri aleși ai Consiliului de supraveghere. Dacă unul dintre aceștia se retrage din Consiliul de supraveghere în timpul mandatului, trebuie organizate imediat alte alegeri pentru înlocuirea persoanei respective.

După alegerea reprezentanților angajaților din 28 martie 2023 și a reprezentanților acționarilor la Adunarea Generală din 3 mai 2023, Consiliul de supraveghere al companiei s-a constituit cu un mandat care se încheie la sfârșitul Adunării Generale din anul 2028.

Consiliul de supraveghere formează o Comisie conform art. 27 alin 3 din Legea germană privind co-determinarea. Consiliul de supraveghere poate forma alte Comisii dintre membrii săi și să stabilească sarcinile și competențele acestora. Comisiile pot primi și competente decizionale, în măsura în care acest lucru este permis din punct de vedere legal.