Kies uw locatie:

Land

De raad van bestuur van KUKA Aktiengesellschaft bestaat uit twaalf leden; zes door de jaarlijkse algemene vergadering gekozen leden en zes leden voor wie de verkiezing wordt geregeld door de Duitse medezeggenschapswet.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en ten minste één vervangende voorzitter. De verkiezing geschiedt telkens voor de duur van de zittingstermijn van deze gekozen leden van de raad van bestuur. Als één van hen tijdens zijn zittingstermijn terugtreedt uit de raad van bestuur moet onmiddellijk een nieuwe verkiezing worden gehouden ter vervanging van het terugtredende lid.

Na de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers op 10 april 2018 en van de aandeelhoudersvertegenwoordigers tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 6 juni 2018 is de raad van bestuur van de onderneming samengesteld voor een zittingstermijn tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in 2023.

De raad van bestuur vormt een commissie volgens § 27 lid 3 van de medezeggenschapswet. De raad van bestuur kan uit zijn midden verdere comités samenstellen en de taken en bevoegdheden daarvan vaststellen. Besluitvormingsbevoegdheden kunnen ook aan de commissies worden gedelegeerd, voor zover wettelijk toegestaan.

Wij gebruiken cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (meer informatie hierover) om u ook online de beste service aan te bieden. Als u onze website verder gebruikt, schakelen we alleen technisch noodzakelijke cookies in. Wanneer u op ""OK en KUKA ontdekken"" klikt, gaat u bovendien akkoord met het gebruik van marketing-cookies. Met een klik op ""Cookie-instellingen"" kunt u selecteren welke cookies we gebruiken.

Cookie-instellingen