Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Robot z kamerą wspomaga proces montażu u producenta sprzętu gospodarstwa domowego

U producenta sprzętu gospodarstwa domowego - firmy Miele - robot typu KR 20 firmy KUKA automatyzuje proces produkcji silników napędowych do suszarek bębnowych o gospodarstw domowych. Dzięki systemowi kamer KR 20 pracuje w dużej mierze autonomicznie.


Uwaga, ten obszar jest monitorowany przez system kamer! Odkąd u producenta sprzętu gospodarstwa domowego Miele stosuje się robota z systemem kamer, niniejsze motto dokładnie odpowiada produkcji przedsiębiorstwa. Robot typu KR 20 firmy KUKA może precyzyjnie rejestrować swoje otoczenie, dzięki temu reagować w elastyczny sposób na nowe sytuacje i pracować jeszcze bardziej autonomicznie. W ten sposób widać, jak dzięki systemom autonomicznych robotów powstają w pełni nowe możliwości zastosowania w automatyzacji produkcji. 

Roboty z kamerą oferują dużą elastyczność

Przedsiębiorstwa Heinen Automation GmbH & Co. KG oraz ID Ingenieure & Dienstleistungen GmbH wspólnie zaprojektowały i wdrożyły system paletyzacji w firmie Miele & Cie. KG w zakładzie w Euskirchen w zachodniej części Niemiec. Robot firmy KUKA doprowadza tu elementy do produkcji, wykorzystując funkcję monitorowania. Dla Miele decydującym kryterium była elastyczność aplikacji odpowiedzialnej za obsługę. Robot powinien być w stanie obrabiać różnorodne elementy.

KUKA Roboter mit Kamerasystem
Robot firmy KUKA z funkcją monitorowania pozwala obrabiać różnorodne elementy.

Wyraźnym życzeniem Miele była realizacja indywidualnej aplikacji do obsługi, którą można łatwo i szybko dostosować do zmieniających się elementów i procesów montażu

Michael Miessen, odpowiedzialny za koncepcję technologiczną instalacji w firmie Heinen Automation GmbH & Co. KG.

KR CYBERTECH sprawdza elementy pod kątem błędów

 

Sercem instalacji jest robot KUKA typu KR 20 z serii KR CYBERTECH. „Zadanie robota polega na tym, aby w sposób zautomatyzowany doprowadzić częściowo posegregowane stojany do procesu montażu“, podsumowuje Michael Miessen. Stojany są elementami składowymi silników i częścią silnika napędowego do suszarek bębnowych do gospodarstw domowych. Cecha szczególna: Chwytak robota jest wyposażony w kamerę. Kontroluje ona zarówno liczbę elementów przeznaczonych do obróbki, jak i ich dokładną pozycję. Kontrola jest konieczna, ponieważ na skutek wstrząsów podczas transportu elementy mogą odbiegać od normy o kilka centymetrów. Za pomocą kamery można rozpoznać odchylenia i autonomicznie pochwycić stojany bez pomocy pracownika, wykorzystując chwytak robota.

Robot z kamerą sprawdza pozycjonowanie stojanów.

Spełnienie wysokich oczekiwań w 100 procentach

Po zakończeniu kontroli chwytak robota przemieszcza się więc nad element i chwyta go. Następnie KR 20 odkłada element na stację obrotową. Dalsza obróbka ma miejsce w portalu obsługowym, w którym stojan jest pozycjonowany na palecie. Kiedy wszystkie palety do małych ładunków są puste, robot układa je w stosy na rolotoku odbiorczym. Następnie palety są odtransportowywane z instalacji. 

Wymagania stawiane robotowi są wysokie, w końcu musi przez 220 dni w roku nieustannie, pracując w trybie dwuzmianowym, sprawnie dostarczać stojany. Instalacja została uruchomiona z początkiem marca 2018 roku. „Cieszymy się, że wdrożenie tego rozwiązania przebiegło tak sprawnie. Jak dotąd instalacja spełnia nasze oczekiwania w 100 procentach“, mówi Jürgen Zdunek, Kierownik ds. Produkcji w zakładzie Miele w Euskirchen.
Robot KUKA KR 20 chwyta stojany i przekazuje je do dalszego etapu procesu produkcji.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować