Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Ochrona antykorozyjna i szczelność - spoina po spoinie

Rozprowadzanie substancji klejących i uszczelniających na karoserii: W firmie Daimler był to dotychczas proces manualny, wykonywany w trybie trzyzmianowym. Teraz rozwiązanie z zakresu automatyzacji stworzone przez firmę KUKA dba o zapewnienie istotnej ochrony antykorozyjnej i szczelności karoserii w pojazdach Mercedes-Benz. Cecha szczególna: połączenie niezwykle czułego lekkiego robota LBR iiwa firmy KUKA z robotem sześcioosiowym KR 60.


Czułość w parze z maestrią poruszania się

Ta wykonana po raz pierwszy fuzja obu systemów robotów pozwala na dotarcie również do bardzo trudno dostępnych spoin w karoserii. „Opracowaliśmy rozwiązanie z zakresu smarowania spoin, które łączy ze sobą pozytywne cechy obu robotów. W ten sposób zyskaliśmy elastyczność w aplikowaniu substancji wraz z uzyskaniem maksymalnej dostępności w miejscach smarowania.”, mówi Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering w obszarze Bonding Technologies w firmie KUKA. Moduł do aplikacji przejmuje tu nieergonomiczne i monotonne zadanie smarowania spoin PCW i odciąża pracowników. 

Kombinacja niezwykle czułego lekkiego robota LBR iiwa firmy KUKA z robotem sześcioosiowym KR 60 łączy ze sobą pozytywne cechy obu robotów, pozwalając uzyskać maksymalną dostępność w miejscach smarowania.

Zautomatyzowany proces uszczelniania

Aby zapobiegać przedwczesnemu zużyciu karoserii, uszczelnianie spoin jest koniecznym etapem procesu. W przypadku serii produkcyjnej Mercedes lekki robot LBR iiwa firmy KUKA prowadzi pędzel, zamocowany w module szybkiej wymiany. Dzięki swojej niezwykłej czułości rozpoznaje miejsca styku, może odpowiednio do tego zredukować prędkość i siłę i oczywiście również określić prawidłową pozycję smarowania. Rozprowadza bardzo cienką warstwę substancji PWC we właściwych miejscach. Pojazd staje się w ten sposób w pełni wodoszczelny. W zależności od zadania jest możliwa również szybka wymiana pędzla. Maksymalna dostępność spoin karoserii jest oczywiście możliwa dopiero w kombinacji z sześcioosiowym robotem przemysłowym KR 60 firmy KUKA. 

Dzięki maestrii w poruszaniu się robota KR 60 jesteśmy w stanie skutecznie zamknąć każdą spoinę, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz pojazdu. Praca przy otwartej pokrywie tylnej też już nie stanowi problemu

Gerhard Hartmann, Head of Projectmanagement & Engineering w obszarze Bonding Technologies w firmie KUKA

Zautomatyzowane czyszczenie pędzla

„Dzięki montażowi niezwykle czułego lekkiego robota na mobilnym robocie przemysłowym powiększamy przestrzeń roboczą nie tylko w kierunku X, jak w przypadku osi liniowej, lecz także w kierunku Y oraz Z.” Czyszczenie pędzla jest również w pełni zautomatyzowane i polega na pozbyciu się nadmiaru substancji PWC z pędzla, a następnie ponownym wyprofilowaniu go przy użyciu rolek. 

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji stworzone przez firmę KUKA do zapewnienia istotnej ochrony antykorozyjnej i szczelności karoserii.

Maksymalna dostępność dzięki pracy zespołowej

Monotonia i brak ergonomii procesu: Proces smarowania spoin jest dla człowieka uciążliwym zadaniem. Niezwykle czuły lekki robot LBR iiwa i mobilny KR 60 dbają zespołowo o stabilny przebieg procesu przy zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości. Również trudno dostępne spoiny są sprawnie zamykane. Wspomniane rozwiązanie z zakresu aplikacji ma ponadto niewielkie wymagania przestrzenne i dlatego mogło zostać idealnie wpasowane w już istniejące ręczne stanowiska pracy.

Moduł do aplikacji, składający się z lekkiego robota LBR iiwa firmy KUKA i robota przemysłowego KR 60, przejmuje nieergonomiczne i monotonne zadanie smarowania spoin PCW i odciąża pracowników.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.