Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Projekt badawczy z zakresu robotyki w szkole wyższej Hochschule Gelsenkirchen

W szkole wyższej Westfälische Hochschule w zachodnioniemieckim Gelsenkirchen na wydziale elektrotechnicznym studenci uczą się programowania i sterowania robotem KUKA. W ten sposób zostaną przygotowani praktycznie do wykonywania swojego zawodu. Robin Krüger dał się dosłownie porwać swojej pracy magisterskiej.

14 maja 2019


Roboty KR AGILUS nadają się idealnie do szkoleń


Markusowi Rüterowi bardzo zależy na wykształceniu ściśle związanym z praktyką. „W środowisku przemysłowym bardzo dużo się dzieje – szczególnie w zakresie cyfryzacji i robotyki. Do tego chcemy przygotować naszych studentów“, mówi profesor specjalizujący się w technice sterowania i regulacji na Westfalskiej Szkole Wyższej w Gelsenkirchen. Dużo się dzieje również w jego laboratorium robotyki. Dwa lata temu robot został „nauczony“, odbijania rzucanych mu piłeczek tenisowych.
Kilka projektów i jedna teza pracy magisterskiej dalej i robot KUKA z serii KR AGILUS był już w stanie te piłeczki łapać.

Robin Krüger (z lewej) i prof. Markus Rüter przy pracy z robotem KR AGILUS.

Włączenie w istniejące urządzenie, programowanie, kreatywność – wszystko w odniesieniu do jednego robota

Robin Krüger w swojej pracy magisterskiej wprowadził robota z pierwszego w drugi wymiar. „Dotychczas przy odbijaniu piłek robot przesuwał się tylko w płaszczyźnie pionowej. Teraz jest w stanie poruszać się także w płaszczyźnie poziomej – i chwytać piłeczkę“, wyjaśnia. Łapanie podchwytem nie było takie oczywiste, co podkreśla Markus Rüter: „Podczas dalszego rozwoju aplikacji było konieczne dostosowanie się do istniejącego urządzenia. Ponadto układ sterowania robota musiał się wiele nauczyć i zostać zaprogramowany odpowiednio do nowych wymogów.”

Próbna konstrukcja łapiącego piłki robota w laboratorium.

Wyjątkowa kreatywność przy projektowaniu systemu chwytaków

 

Piłka, podobnie jak wcześniej, jest rzucana poprzez kurtynę świetlną. Na tej podstawie układ sterowania robotem oblicza punkt, w którym piłka znajdzie się w zasięgu chwytaków robota. „Nowością jest, że dodatkowo punkt uchwycenia piłki w płaszczyźnie poziomej jest ustalany z użyciem kolejnej kurtyny świetlnej i obliczany przez jednostkę sterującą“, mówi Robin Krüger. „Układ sterowania robota synchronizuje sygnał z płaszczyzny poziomej i pionowej i w ten sposób określa dokładny punkt złapania piłki.“

Zaprojektowanie systemu chwytaków na ramię robota wymagało wyjątkowej kreatywności. Robin Krüger posłużył się przykładem automatu z pluszowymi zwierzątkami z wesołego miasteczka. Odpowiednie palce chwytaka zostały wydrukowane na drukarce 3D. Konieczną energię dla systemu chwytaków zapewniają napinane automatycznie taśmy do fitnessu. W momencie uderzenia piłki na środek chwytaka odpowiedni mechanizm zwalnia jego palce, które mocno obejmują piłkę. Szybsza reakcja jest praktycznie niemożliwa.

Decydujący moment: System chwytaków chwyta piłkę tenisową. Nagranie w trybie super slow-motion.