Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Kompatybilne z laserem prostowanie blach za pomocą urządzenia KS FlexRoller

Prostowanie kompatybilne z laserem jest ważnym warunkiem spajania elementów konstrukcyjnych z blachy w sposób optymalny dla procesu. KS FlexRoller demonstruje tutaj swoje szczególnie mocne strony: Dba o to, aby cienkie blachy były prostowane bez szczelin i utrzymywane było stałe położenie punktu ogniskowego.


Zwłaszcza w przypadku cienkich blach ważne jest, aby były prostowane w sposób optymalny dla procesu. Do tego specjalnego zastosowania opracowaliśmy urządzenie KS FlexRoller: Sprawia on, że blachy podczas spawania przylegają do siebie bez szczelin. W ten sposób osiągana jest wymagana jakość i wytrzymałość miejsca spojenia. Dzięki pomysłowemu układowi pneumatycznemu można – swobodnie programując – ustawić siłę nacisku urządzenia KS FlexRoller w zakresie od zera do 1000 N. Dzięki połączeniu układu optycznego do metod spawalniczych z elementem dociskowym utrzymywane jest również stałe położenie punktu ogniskowego, które jest tak ważne dla spawania laserowego. Obok wersji podstawowej firma KUKA oferuje wiele skonfigurowanych rozwiązań, które mogą być używane w technologii laserowej.

KS FlexRoller: Dane i fakty

Grubości blach

> 3 mm

Siła nacisku

0 do 1000 N (możliwość swobodnego programowania)

Masa  ≈ 28 kg
Średnica rolek  od 50 do 140 mm
 Źródła promieniowania

 Elastyczne (laser CO2lub laser krystaliczny)

Ogniskowe
 Możliwość elastycznej konfiguracji w zależności od zadania.

Zalety urządzenia KS FlexRoller

Prostowanie bez szczelin

KS FlexRoller został zaprojektowany tak, aby blachy w obszarze spawania były przyciskane do siebie bez szczelin. Jednocześnie utrzymywane jest stałe położenie punktu ogniskowego.

Specjalny stop rolki dociskowej

Stop ten sprawia, że KS FlexRoller zużywa się w bardzo małym zakresie i jest odporny na wysokie temperatury. Poza tym dba on o to, aby odpryski spawalnicze trzymały się w mniejszym stopniu niż w przypadku konwencjonalnych materiałów.

Proces niemal bez histerezy

Siła nacisku jest wytwarzana specjalnymi siłownikami pneumatycznymi. Dzięki temu ruch dociskowy bądź wyrównawczy prawie nie oddziałuje w długim czasie.

Siły nacisku działające z wysoką czułością

Jeżeli pożądane jest szczególne wyczucie, napędzany serwomotorem moduł dociskowy wytwarza odpowiednio małą siłę nacisku.

Dostępne moduły dodatkowe

Masz specjalne wymagania, które chciałbyś zrealizować? Dzięki otwartej budowie można całkowicie swobodnie kształtować urządzenie KS FlexRoller. Swoimi integrowalnymi modułami funkcyjnymi wpasuje się ono optymalnie w Twój proces. Wybierz moduły pasujące do Twojego zadania:

  • Sensoryka do śledzenia spoin
  • Podawanie dodatkowego drutu
  • Czujnik szczeliny świetlnej służący do kalibrowania elementów konstrukcyjnych
  • Doprowadzanie gazów ochronnych (jednostronne/dwustronne)
  • Ochrona cross jet
  • Rolka dociskowa (o zmiennej wielkości i/lub odczepiana)
  • Rolka oporowa (ze skokiem liniowym i odczepiana)
  • Pneumatyczny lub napędzany serwomotorem moduł dociskowy

Zapytaj nas, jak uczynić obróbkę blachy jeszcze wydajniejszą.