Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech odpowiada za organizację współpracy robota i przenośnika taśmowego. Oprogramowanie automatycznie dopasowuje ruchy robota do ruchu taśm produkcyjnych i przenośników taśmowych. Dzięki temu robot może poddawać części obróbce na poruszającej się taśmie lub przenosić je z jednej taśmy na drugą.


Funkcje KUKA.ConveyorTech

Pakiet technologiczny KUKA.ConveyorTech umożliwia szybkie uruchamianie i łatwe programowanie aplikacji przenośników. Dzięki niemu można stosować systemy przenośników z selsynami – w przypadku małych robotów z enkoderami. Segmentacja odbywa się bez utraty czasu taktowania.

Ponadto KUKA.ConveyorTech oferuje funkcję Multiples Tracking: Umożliwia ona monitorowanie maksymalnie trzech przenośników, podajników liniowych i cyrkulacyjnych również w trybie pracy mieszanej. Dodatkowo można obserwować jednocześnie do 20 podzespołów na podnośnik.

KUKA.ConveyorTech we współpracy z KR AGILUS

KR AGILUS i KUKA.ConveyorTech umożliwiają zautomatyzowane odbieranie części z poruszającej się taśmy.

Zalety oprogramowania KUKA.ConveyorTech

Poprawa czasu taktowania

Dzięki oprogramowaniu KUKA.ConveyorTech robot synchronizuje się w tle z ruchem przenośnika. Dlatego podczas procesu produkcyjnego nie trzeba zatrzymywać taśmy przenośnika

Synchronizacja na bieżąco

Przy stałej prędkości przenośnika możliwe są ruchy pomiędzy zsynchronizowanymi i niezsynchronizowanymi częściami programu. W związku z tym, że przenośnik pracuje nieprzerwanie, cały proces produkcyjny jest bardziej elastyczny. Cykl przenośnika nie wywiera przy tym wpływu na cykl robota.

Większa elastyczność

Dzięki dużej dokładności przenośniki można elastycznie stosować również w procesach montażowych.

Wymagania systemowe KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - wersja oprogramowania 7.0 i 7.1
  • Pakiet oprogramowania KUKA UserTech